Ouders

Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school.

Ouders School Platform

 

Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school. We zijn nog maar een school van drie groepen, maar met een fijne betrokken oudergroep. De school is op dit moment nog te klein voor een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Deze vormen van structureel overleg tussen school en een vertegenwoordiging van ouders gaan we het schooljaar 2019 – 2020 organiseren.

 

Tot die tijd wil de Cruquiusschool de samenwerking graag verder optimaliseren door een ouder – school platform. Een overleg tussen vertegenwoordiging van de ouders en het team van leraren. Tijdens dit overleg, dat enkele keren per jaar plaats zal vinden, praten we o.a. over de ambities, de plannen en de ontwikkeling van de school. Daarnaast kunnen we vanuit dit platform ook praktische zaken waarbij we hulp nodig hebben vormgeven. Denk aan excursies, uitstapjes en vieringen. In het platform hebben 6 ouders zitting, en het MT van de Cruquiusschool: Marielle Witteman en Ad de Vlieger. Binnen het platform is één van de ouders aangesteld als penningmeester. Zij beheert de gelden die binnenkomen vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Yellow-crown-cruquiusschool

De ouderbijdrage maakt het mogelijk

 

Jaarlijks wordt van de ouders een – overigens vrijwillige – ouderbijdrage gevraagd. In het schooljaar 2019-2020 bedraagt deze € 100,00. Dat is inclusief de bijdrage voor het schoolreisje. Met de ouderbijdragen bekostigt het ouder school platform allerlei activiteiten en projecten, die boven en buiten het eigenlijke onderwijs uitstijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen of uitstapjes met de klas, passend bij een thema. Zo draagt het platform financieel bij aan het cultuuronderwijs en aan de website van de school. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad Cruquiusschool is NL 11 ABNA 0509 1122 34

Black-crown-cruquiusschool.png