Aanmelden

Schrijf u nu in voor het 2020/2021 jaar

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Voor het eerst naar de basisschool

 

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn (en vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar een basisschool gaan), geldt in Haarlem het nieuwe plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst. Kinderen geboren in 2013 of 2014 vallen buiten het nieuwe plaatsingsbeleid. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor kinderen geboren in 2013. Daarvoor kunt u contact opnemen met de school.

Aanmelden voor de basis school

Haarlemse ouders met kinderen, die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren zijn, ontvangen begin november 2021 de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. U kunt hierbij kiezen uit zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorangscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in:

 

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk;
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn;
  • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven;
  • In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen: de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct; u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);

Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in:

OBS Cruquiusschool 

Cruquiusstraat 2

2012 GC Haarlem

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

– de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;

– u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 dagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd. Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Wat zijn de inleverdata voor het aanmeldformulier?

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018: 1 oktober 2021

· Kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018: 1 februari 2022

· Kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019: 30 mei 2022

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – de eerste groep begin juni en de tweede groep half oktober, geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding. Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

  • Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
  • Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 

Inschrijven?

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of half oktober (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Yellow-gears-2-cruquiusschool.png

Wilt u kennismaken met onze school?

 

U kunt hiervoor een afspraak maken met Marielle Witteman. Dat kan op maandagen en donderdagen tussen 09.00 uur en 16.30 uur, of op woensdag en vrijdag kan dat tussen 14.30 uur en 16.30 uur.

Vanwege de Coronamaatregelen geven wij alleen rondleidingen na schooltijd, met maximaal twee gezinnen per keer. Wij vragen u zonder kinderen naar de rondleiding te komen.

 

Dit kan via de mail: info@cruquiusschool.nl of telefonisch 023-7440147

Black-crown-cruquiusschool.png