Cruquiusschool

Groeiende school in Haarlem Zuid-West

190

Aantal leerlingen (indicatie)

28

Gemiddelde groeps grootte

16

Personeels leden

7

Groepen

Basis
Kwaliteit
Marielle Witteman, Directeur

Een groeiende parel in Haarlem

 

In Haarlem Zuid-West, op het kruispunt van de Koninginnebuurt en de Leidsebuurt staat de Cruquiusschool. Onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Spaarnesant.

Een nieuwe school die in het schooljaar 2016-2017 is gestart met een jongste kleutergroep en de komende jaren uit zal groeien tot een volwaardige basisschool met acht groepen.

Kwaliteit door kleinschaligheid

 

Het (aanvankelijk) kleine schoolteam is ervaren en enthousiast. We bieden goed onderwijs, waarbij veel oog is voor het individuele kind. In onze groepen besteden we aandacht aan wat ieder kind nodig heeft. Voorop staat dat we kinderen in een veilige, uitdagende omgeving helpen zich sociaal emotioneel, cognitief en creatief te ontwikkelen. Door samen spelen, leren en ontdekken werken we aan alle facetten van hun ontwikkeling. Het samen ontdekken van ieders kracht en talent staat centraal.

Black-crown-cruquiusschool.png

Zelfbewust en zelfstandig

 

We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen in hun spelkeuze en zelfredzaamheid. We helpen ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, het samen spelen en het zorgdragen voor de materialen waar ze mee spelen.

De blik naar buiten!

 

De leerlingen van nu worden wereldburgers. Op de school schenken we ruim aandacht aan de Engelse taal en een internationaal georiënteerde leerinhoud.

Yellow-crown-cruquiusschool

Cruquiusschool samen in ontwikkeling:

 

  • Veel oog voor het individuele kind
  • Een veilige omgeving met oog voor talenten
  • Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
  • Tussenschoolse en naschoolse opvang in één gebouw
  • Een eigen gymzaal en toneellokaal
  • Veel aandacht voor het leren van de Engelse taal en internationalisering, International Primary Curriculum (IPC)
  • In het centrum van Haarlem
Yellow-crown-cruquiusschool