schooltijden

De school hanteert het vijf gelijke dagen model.
Dit bekent dat de kinderen op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan.
‘s Morgens van 8.30 tot 12.00 uur
’s Middags van 12.45 tot 14.15 uur
Voor de kinderen die tussen 12.00 uur en 12.45 uur op school blijven eten organiseert de school tussenschoolse opvang (overblijf). Tijdens de overblijf staat kwaliteit en veiligheid voorop.
Het schoolteam verzorgt het overblijven op de Cruquiusschool. Zij maakt hierbij gebruik van professionele overblijfkrachten van kinderopvang Op Stoom.
Voor het overblijven op school vragen wij een bijdrage van ouders. Over de hoogte van deze bijdrage wordt u later geïnformeerd.