Nieuwsbrief september

De allereerste…
Voor u ligt de állereerste nieuwsbrief van de Cruquiusschool.
Elke drie weken gaan we op de hoogte houden van de nieuwtjes uit de klas, onze plannen voor de komende periode en andere dingen die u als ouder moet weten.

Informatieavond
Het was een groot succes! Afgelopen dinsdag waren er, ondanks het warme weer, ruim 50 belangstellenden voor de informatieavond. Wat fijn om zoveel geïnteresseerde ouders te spreken. Bedankt voor het vertrouwen en het enthousiasme dat jullie allemaal uitspraken.
Toestemming
In deze nieuwsbrief, maar ook op onze website en op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig berichten waar we een leuke foto bij willen zetten. Om de foto’s te kunnen plaatsen hebben wij uw toestemming nodig. Bij de nieuwsbrief vindt u een toestemmingformulier. Wilt u deze ondertekend weer inleveren? Alvast bedankt!
Kennismakingsgesprek
We zijn alweer drie weken gestart. We zien elkaar bij de start van de dag, hebben elkaar gesproken op de informatieavond, maar we willen u ook graag even wat uitgebreider spreken over uw kind. Om kennis te maken. Naast de klas, op ons prikbord, hangt een lijstje waarop u zich kunt inschrijven voor zo’n gesprek. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, wilt u dat dan alsnog doen? Mochten de overgebleven data u niet uitkomen, maken we graag een andere afspraak…
Complimenten…
Om een veilige en plezierige omgeving te creëren in de klas, benoemen we graag wat we van de kinderen verwachten en willen zien. We zeggen dus wat ze wél mogen doen. Bijvoorbeeld: lopen in de gang ( in plaats van niet rennen) of gebruik je binnen stem (in plaats van: niet schreeuwen). Op die manier is het heel duidelijk wat we van kinderen verwachten en klinkt het positief. De kinderen doen het al fantastisch. Daarom delen we graag complimenten uit. De afgelopen week hebben we besproken hoe je dan allemaal kan doen: een compliment geven.
Je kunt natuurlijk zeggen: “goed gedaan!” Maar ook een duim omhoog, een schouderklopje of een knipoog (aldus Robine) zijn complimenten. Vanaf deze week hebben we op de Cruquiusschool ook nog een extra vorm van een compliment: de pluim. Een pluim is een compliment, maar dan één die echt op je shirt kan…. Als variatie van “een pluim op je hoed”.
Aan het eind van de dag laten de kinderen een eventueel verdiende pluim achter op hun stoel. Dan houden we genoeg pluimen om de volgende dag weer uit te delen…

Thema’s in de klas
We werken in de groep met thema’s. Elk thema duurt vier tot zes weken. We gebruiken de methode “schatkist” als bronnenboek voor de inhoud van onze thema’s.
Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met het thema: “ Ik en mijn lijf”. We praten over hoe we eruit zien: wat zit er allemaal aan je lijf? Is dat bij iedereen hetzelfde?
Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? We leren waar al die lichaamsdelen voor zijn, de zintuigen komen aan bod en we gaan natuurlijk lekker bewegen, kijken, ruiken en proeven.
Binnen de verschillende thema’s werken we verder aan de cognitieve ontwikkeling.

Op het gebied van rekenen zijn we begonnen met tellen: we tellen van 1 tot 10, in het Nederlands en in het Engels. Terugtellen oefenen we meteen ook maar even. Het cijfer dat de komende weken extra aandacht krijgt is het cijfer 1. Dat ziet u ook hangen in de rekenhoek.
Verder vormt het ontwikkelingsmateriaal een belangrijk onderdeel. Door te spelen leren kinderen omgaan met hoeveelheden, ruimtelijk inzicht, begrippen, passen en meten, samenwerken en samen spelen.

Op het gebied van taal werken we aan de woordenschat, zinsbouw en iets durven vertellen in de kring. We lezen boeken die passen binnen het Thema. Leren nieuwe liedjes en oefenen met klanken en rijmen.
Met de knutselopdrachten tenslotte, oefenen we de fijne motoriek en kunnen we wat we geleerd hebben ook uitbeelden. Het volgende thema start in oktober. Dan staat de Herfst centraal.

Naar de Olmenhorst
Op maandag 3 oktober hebben we ons eerste uitstapje op de agenda staan. In het kader van ons nieuwe thema Herfst, gaan we appels plukken in de boomgaard. “de Olmenhorst” in Lisserbroek is een grote boomgaard, waar appels en peren worden geoogst. We krijgen een rondleiding door de boomgaard en gaan ook zelf appels plukken. U krijgt een aparte brief met alle informatie mee naar huis.
We zoeken twee ouders die ons willen helpen met het vervoer en de begeleiding in de boomgaard. We vertrekken om 09.30 uur en zullen rond 13.30 uur weer terug zijn. U kunt zich opgeven bij Carolina of Mariëlle.

Nieuw telefoonnummer

Vanaf nu zijn we bereikbaar onder telefoonnummer: 023-7440147

Warm… 

Het was de afgelopen dagen uitzonderlijk warm. Gelukkig bleef het in de klas relatief koel. De kinderen hebben het echt fantastisch gedaan. Dat hebben we beloond met een heerlijk ijsje. Het spelen in de watertafel gaf natuurlijk ook lekker verkoeling.

Kenamju 

De bekende sportschool uit Haarlem verzorgd sportlessen in het centrum van Haarlem. Er zijn al lessen voor kinderen vanaf 3 jaar. Zij bieden u een cadeaukaart aan om gratis 4 lessen te volgen. Later in het jaar zullen zij ook gastlessen op school geven.

Belangrijke data

  • Maandag 3 oktober: uitstapje naar Landgoed de Olmenhorst
  • Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober: studiedagen. De kinderen zijn dan vrij! Wij zullen ons verder oriënteren op het Engels onderwijs in de groep en andere speerpunten voor dit jaar.
  • Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie

Tijdens de studiedagen en de herfstvakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijn weekend!

Team Cruquiusschool

Logo Cruquiusschool Haarlem
Logo Cruquiusschool Haarlem