Nieuwsbrief september

Welkom terug
Welkom terug op school! We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk jullie ook. We gaan er samen een fijn schooljaar van maken.

Samen in één gebouw
Net als vorig jaar zullen we samen met IKC de Argonauten in het gebouw zitten. De Agonauten hebben dit jaar 3 groepen in de school: twee kleutergroepen en een groep 3/4. Zij hebben de lokalen boven in gebruik. IMG_9314Het team van de Cruquiusschool:  Suzanne, Marielle, Ellen en Carolina. Team IKC de Argonauten: Peggy, Melissa, Rosemarie, Ellen en Maaike.

Peggy Kraakman is het aanspreekpunt van de Argonauten. Zij stelt zich hieronder aan u voor:IMG_9313
Beste Ouders van De Cruquiusschool, het afgelopen jaar heeft u mij vast al eens gezien en hebben wij elkaar misschien ook wel gesproken. Graag stel ik mij in deze eerste nieuwsbrief even aan u voor. Ik ben Peggy Kraakman en ben locatieleider van IKC De Argonauten. Als jong meisje wist ik al dat ik juf wilde worden. Na jaren voor de klas te hebben gestaan, sta ik de afgelopen 4 jaar naast de klas en ben ik leidinggevende. Voor mij is er geen mooier vak dan onderwijs dus het starten van een nieuwe school is voor mij het mooiste wat er is. Naast mijn werk op de Argonauten ben ik moeder van 2 fantastische kinderen en adjunct directeur op Ter Cleeff. Helaas kunnen wij nog niet in ons eigen gebouw en zijn wij ook het komende schooljaar nog gehuisvest in het pand van de Cruquiusschool. Gelukkig is de samenwerking heel fijn en hebben wij ook plezier van en met elkaar. Als ouder zult u mij regelmatig zien. Op wisselende dagen ben ik op school aanwezig en sta ik ’s morgens bij de deur om iedereen welkom te heten.  Vanaf dit schooljaar begroeten wij u ’s ochtends bij de deur als wij niet voor de klas staan. Op maandag doet Marielle dat. Peggy is er op wisselende dagen. Tot ziens!

Verbouwing
In de zomervakantie is er weer hard gewerkt aan het gebouw. De rechterkant: het lokaal beneden en het lokaal daarboven van Op Stoom worden helemaal vernieuwd. In de vakantie zijn de vloeren en plafonds verwijderd en is het grove breekwerk gedaan. Ook is er boven een nieuwe toiletgroep geplaatst.
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond: direct na de vakantie worden de nieuwe kozijnen geleverd. Die worden geplaatst en de lokalen krijgen dubbel glas. Daarna worden de plafonds en vloeren vernieuwd, komt er een nieuw ventilatiesysteem en nieuwe radiatoren.
De verwachting is, dat de werkzaamheden rond de herfstvakantie zullen zijn afgerond. Tot die tijd zal er nog overlast zijn. In overleg met de aannemer wordt de overlast tijdens lesuren tot een minimum beperkt.
We krijgen er iets moois voor terug! De volgende fase van de renovatie vindt plaats vanaf de volgende zomervakantie. We houden u op de hoogte van de plannen.

Toestemming

In de nieuwsbrief, op onze website en op onze Facebookpagina plaatsten wij regelmatig foto’s van activiteiten die we met de kinderen hebben gedaan. Dat gebeurt altijd in groepsverband en zonder vermelding van namen. Om de foto’s te kunnen plaatsen moet u als ouder toestemming geven. Dat moet per schooljaar gedocumenteerd worden. Wilt u het toestemmingsformulier ondertekenen en weer bij ons inleveren?

TSO

Tijdens de lunch zijn de medewerkers van Op Stoom in de klassen om de kinderen te begeleiden. De kosten voor deelname aan de TSO zijn dit schooljaar € 1,32 per dag. U sluit daarvoor een contract af met Op Stoom. Vergeet u niet om in te schrijven? Ook als u daarnaast BSO afneemt, moet er een aparte overeenkomst worden afgesloten voor de TSO. Dat kan via www.opstoom.nl

Naar huis

Om 14.15 uur is de school uit. We komen nu met 5 groepen naar buiten. Wij willen graag het overzicht behouden en zeker weten dat alle kinderen bij degene komen die hen ophaalt.
Vanaf dit schooljaar lopen de groepen met de leerkracht naar een afgesproken punt op het plein: langs het woonhuis aan de rechterkant op het plein. Van daaruit gaan ze naar huis. De afgesproken punten zijn aangegeven op het plein. We vragen u om te wachten bij de bankjes en het klimtoestel op het plein, zodat er voldoende ruimte is voor de klassen om zich op het afgesproken punt te verzamelen. Als uw kind de leerkracht gedag heeft gezegd, komt hij/zij naar u toe.

Fietsen parkerenIMG_9312

Veel ouders en kinderen komen op de fiets naar school. Vanwege de nieuwe afspraken bij het naar huis gaan, willen we Vriendelijk verzoeken om uw fiets buiten het plein, langs het hek te parkeren, aan de kant van het water. Als uw kind de fiets op school laat, kan zijn/haar fiets ook daar, aan de Noorder Emmakade, geparkeerd worden.

Ziek melden
Na de zomervakantie is iedereen weer topfit en uitgerust. Hieronder toch de afspraken rondom het ziek en afmelden  van uw kind.
Bij ziekte of verhindering graag bericht vóór schooltijd, vanaf 8.00 uur. Dat kan via 023-7440147 of via info@cruquiusschool.nl
Als uw kind niet op school is en wij hebben daarvan geen bericht ontvangen, wordt u door ons gebeld. Absenten worden dagelijks door de groepsleerkracht via een absentielijst bijgehouden.
Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Vrijstelling van schoolbezoek is bijvoorbeeld mogelijk bij ziekte, en belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Vrijstelling moet je van tevoren aanvragen bij de directeur van de school van je kind. Dat kan via het verlofformulier. Dat kunt u bij de leerkracht van uw kind ophalen.

Belangrijke data

  • Maandag 4 september: Eerste schooldag
  • Donderdag 21 september: Informatieavond vanaf 19.30 uur. U hoort meer over wat er dit jaar in de groepen gaat gebeuren.
  • Maandag 25 september: Studiedag: onze eerste training IPC. De kinderen zijn dan vrij.
  • Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie. De kinderen zijn dan vrij.

Tijdens de studiedagen en de herfstvakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004
De volgende nieuwsbrief ontvangt u eind september… We zien u allemaal graag vanaf maandag weer op school!

Fijn weekend,
Team Cruquiusschool