Nieuwsbrief januari

Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de CPNB. Doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van zes maanden t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen.c3 ‘Het moet een dagelijks ritueel zijn, net zoals tanden poetsen. Het aantal ouders dat voorleest, stijgt weliswaar gestaag, maar het kan beter en we zullen er altijd aandacht voor moeten blijven vragen,’ aldus Stichting Lezen. Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het Prentenboek van het Jaar 2017. Naast De kleine walvis hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen andere prentenboeken gekozen die de Prentenboek TopTien compleet maken.

Dankzij de ouderbijdrage die jullie bijna allemaal al betaald hebben – héél veel dank daarvoor – konden wij deze boeken top tien aanschaffen. De start van onze eigen Cruquius bibliotheek! Ook wij  besteden deze week extra aandacht aan voorlezen. Daarom hebben we een intekenlijstje naast de deur hangen waarin we papa’s en mama’s vragen onze dag af te komen sluiten met een mooi prentenboek. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor wie wil!

De voorleesdagen werden geopend door meester Ad, die als een ervaren meester het prentenboek van het jaar: “de kleine walvis” prachtig heeft voorgelezen… dat smaakt naar meer!

Kraambezoekc2

Op dinsdag 17 januari zijn we op kraambezoek geweest bij juf Carolina. Wat heeft ze een práchtige zoon gekregen. Teddy lag heerlijk te slapen en vond het helemaal niet erg om even bij ons allemaal te liggen.

Juf Carolina heeft beloofd om ook heel snel een keer met Teddy naar school te komen, zodat jullie hem allemaal kunnen bewonderen… Ze vond de tak met sterren die we voor haar gemaakt hadden prachtig.

c1

De weektaak

U heeft het vast van uw kind gehoord: vanaf deze week zijn we gestart met een weektaak. We zijn zo’n vijf maanden op school en er is natuurlijk een ritme gekomen in de dagen en een vaste structuur. Niet alleen in de klassenorganisatie, maar ook in de werkkeuze van de kinderen. Ze vinden het heerlijk om steeds dezelfde vertrouwde werkjes uit de kast te kiezen. Om de kinderen te stimuleren gevarieerder te kiezen en al die mooie materialen die we hebben te ontdekken, hebben we daarom een aantal nieuwe dingen bedacht: ’s ochtends als ze binnen komen ligt niet allen de gekleurde stip op tafel, maar ook voor ieder kind een specifiek werkje. Dat mogen ze eerst doen. Daarna mogen ze kiezen uit de kast. Soms best even spannend, maar ze hebben al vaak verbaast geroepen: “Hé, dat kan ik!”

’s Middags krijgen ze eerst een weektaak. Daar staan 5 werkjes op. Elke dag van de week één. De huishoek staat erop en de bouwhoek: want spelen is belangrijk, zeker in groep 1. Maar ook de Ipad, met Apps die wisselen en passen bij het thema waar we mee werken, de gele kast en…”het spel van de week”. Het spel van de week is elke week een nieuw spel dat de kinderen niet zo vaak kiezen. Op maandag leggen we het uit in de kring en gedurende de week doet ieder kind het spel een keer. Op die manier leren ze nieuwe materialen kennen en ontdekken ze wat er allemaal is in de klas en hoeveel ze eigenlijk al kunnen. Elke dag schrijven we kort op wat ze gedaan hebben. Aan het eind van de week krijgen ze de weektaak mee naar huis. Dan kunt u als ouder ook even meelezen. De materialen die op deze manier zijn ontdekt, worden gelukkig ook tijdens de vrije momenten gekozen. Dat was precies wat we hoopten….

Studiedag 17 februari

Op vrijdag 17 februari zijn de kinderen vrij. Wij hebben dan een studiedag. We zullen ons buigen over de groepsplannen, IPC en verdere visieontwikkeling.

Informatieavond

Zet het vast in uw agenda: op donderdag 13 april hebben we een informatieavond op school, waar we een presentatie geven over de visie en de koers van de school de komende jaren.

Belangrijke data

  • Vrijdag 17 februari: Studiedag. De kinderen zijn dan vrij!
  • Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari: voorjaarsvakantie
  • Vrijdag 14 april: Studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
  • Maandag 17 april: Tweede paasdag. De kinderen zijn vrij.
  • Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: Meivakantie.

Verschoning

Soms heeft één van de kinderen een ongelukje. Dan hebben we gelukkig reserve broeken op school. Maar wilt u de broeken van school ook weer mee terug naar school geven een van de dagen daarna? Onze voorraad is erg geslonken en we willen kinderen graag een droge broek kunnen geven als dat nodig is. Aanvulling is ook welkom: dus als u nog oude broeken heeft zijn we daar erg blij mee!

We wensen u een fijn weekend!

Team Cruquiusschool