Nieuwsbrief januari

Brrrr wat is het koud!
15 januari zijn we begonnen met ons thema Brrr wat is het koud. Als startactiviteit wilden juf Suzanne en juf Carolina naar het strand… de kinderen vonden dat niet zo’n goed idee en konden al heel goed uitleggen waarom dat in dit seizoen echt niet kon! Op dit moment wordt er in beide klassen druk gewerkt aan sneeuwpoppen: waarbij tellen en getalbegrip centraal staat, worden verschillende winterwoorden ontdekt, gestempeld en geschreven en zijn we bezig om in de klassen een ijsbaan te maken. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we “schaatsen” in de klas? Gaan we schaatsen verhuren? En hoe organiseer je dat dan…. Deze week krijgen we bezoek van Tanja, de textiel reiziger van Op Stoom, die met ons aan winterkleding gaat werken. Kortom: ons thema is volop in ontwikkeling. Als u thuis nog schaatsen heeft, zijn wij daar erg blij mee. Ook andere wintermaterialen zijn welkom. U vindt ons wensenlijstje in de themabrief.

Ouder – School Platform
Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school. We zijn nog maar een school van twee groepen, maar met een fijne betrokken oudergroep.
De school is op dit moment nog te klein voor een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Deze vormen van structureel overleg tussen school en een vertegenwoordiging van ouders gaan we in de toekomst zeker organiseren.
Tot die tijd wil de Cruquiusschool de samenwerking graag verder optimaliseren door het inrichten van een ouder – school platform. Een overleg tussen vertegenwoordiging van de ouders en het team van leraren. Tijdens dit overleg, dat enkele keren per jaar plaats zal vinden, praten we o.a. over de ambities, de plannen en de ontwikkeling van de school. Daarnaast kunnen we vanuit dit platform ook praktische zaken waarbij we hulp nodig hebben vorm geven. Denk aan excursies, uitstapjes en vieringen. We zijn op zoek naar 3 of 4 enthousiaste ouders die deel willen nemen aan dit platform. Eén van hen zullen we tevens vragen om de rol van penningmeester op zich te nemen en de gelden van de ouderbijdrage te beheren.
Indien u belangstelling heeft graag een mail naar info@cruquiusschool.nl

Cito toetsen
Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van een eventueel kinderdagverblijf bleef u tot het vierde levensjaar van uw kind goed op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een nieuwe fase aan: de basisschooltijd. De school krijgt de hele dag door informatie over wat onze leerlingen kunnen en wat ze nog kunnen of moeten leren. Door interactie en observaties van hetgeen uw kind dagelijks laat zien krijgen wij een goed beeld. De methode onafhankelijke Cito toetsen zijn voor ons een extra hulpmiddel om een nog objectiever en completer beeld te krijgen. De opbrengst van deze toetsen, die wij twee keer per schooljaar afnemen, geven ons inzicht hoe de reken- en taalontwikkeling van uw kind verloopt. Wat gaat goed en waar liggen kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling? Het resultaat van een toets draagt wel bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De Cito toetsen vormen een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Wanneer je met vaste regelmaat toetst, is er gedurende de schoolperiode een duidelijke lijn te zien. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat van op zichzelf staande toetsen. We hebben ervoor gekozen om deze leerlijn te starten vanaf midden groep 2. Daarom hebben we de afgelopen maand bij de oudste kleuters (leerlingen van groep 2) de Cito toetsen voor taal en rekenen afgenomen. De resultaten bespreken we met u tijdens de rapportgesprekken half maart. Meestal vormen de Cito toetsen een bevestiging van het beeld dat wij reeds van uw kind hebben. Wij leggen als leerkrachten en school daarom geen extra druk op de toetsen. Wij zien immers veel meer dan deze toets scores..

Verbouwing..
Begin december is het bouwbedrijf Thunnissen begonnen met de renovatie van de twee lokalen aan de rechterzijde van de school.
Beide lokalen worden voorzien van isolatie, nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe voorzetwanden, een hele nieuwe vloer en een nieuw plafond, met daarin een luchtverversing- en verwarmingssysteem. Ook is er een nieuwe voordeur geplaatst en zijn de ramen van de hal en toiletgroepen vervangen.
Wij hopen vóór de meivakantie de werkzaamheden te hebben afgerond, maar houden wel een slag om de arm. De rest van het schoolgebouw zal dezelfde metamorfose ondergaan. Deze ‘grote’ verbouwing start vermoedelijk in januari 2019. Om u te informeren over deze plannen en u vast een inkijkje te geven in het uiteindelijke resultaat organiseren wij op donderdag 17 mei een informatieavond op school. Voor de omwonenden van de school, onze buurtbewoners, zullen wij ook een informatieavond organiseren. De datum voor deze avond volgt nog.

Hulp gevraagd
Als de juf Tanja bij ons komt om te werken met textiel, is het fijn als er extra handen in de klas zijn.
Met name op maandag 12 februari is dat nodig.
Groep 1/2 B heeft hulp nodig van 09.00 uur tot 10.30 uur. Groep 1A heeft hulp nodig tussen 10.30 uur en 11.30 uur.
Vindt u het leuk om te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Juf Marielle naar Kenia
Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan.
Van 14 t/m 23 februari ben ik afwezig. Juf Carolina werkt als gewoonlijk op maandag en dinsdag. Zij neemt ook de twee vrijdagen in deze periode over. Juf Suzanne werkt de woensdagen en donderdagen voor mij in deze twee weken. Marielle

Voorleesdagen
Afgelopen woensdag zijn de voorleesdagen gestart.
Meester Ad las in beide groepen voor uit het prentenboek van het jaar “Ssst, de tijger slaapt”
Vanuit de ouderbijdrage hebben wij de prentenboeken top 10 kunnen aanschaffen. Een mooie aanvulling voor onze schoolbibliotheek. Dank daarvoor!
Naast de deuren van de klas vindt u een intekenlijst. Als u het leuk vindt om ook te komen voorlezen in de klas: schrijf u dan in…

Ouderbijdrage
Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop gestort mag worden, is:
NL 11 ABNA 0509 1122 34
tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis)
Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-
Kinderen die na de meivakantie instromen betalen € 30,-

Studiedagen 5 en 6 februari
Op 5 en 6 februari zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studietwee daagse. De eerste dag zal in het teken staan van IPC. We krijgen weer een training en gaan het komende thema verder uitwerken.
De tweede dag staat in het teken van Engels. Ook daarvoor komt er een trainer, die samen met ons verder bouwt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op woensdag 7 februari zien we de kinderen graag weer terug in de klassen.

Belangrijke data
Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
Woensdag 14 februari: Juf Marielle naar Kenia
Vrijdag 23 februari: Afsluiting IPC thema brrr koud.
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart:Voorjaarsvakantie
Vrijdag 9 maart: Het tweede rapport gaat mee naar huis
12 t/m 16 maart: Rapportgesprekken
Vrijdag 30 maart (goede vrijdag)Studiedag: de kinderen zijn vrij.
Maandag 2 april: Tweede paasdag: de kinderen zijn dan vrij
Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom.
Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom:
023-2302004

We wensen u een fijne week
Team Cruquiusschool