Nieuwsbrief februari

Nieuw thema en nieuwe werkvormen: 

Afgelopen maandag, na de voorjaarsvakantie, zijn we gestart met een nieuw thema: Kleur en vorm. Vormen, kleuren, mengen en mozaïek zullen de komende weken onderwerp van gesprek zijn in de klas. Natuurlijk niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels. Binnen dat thema blijven we werken met de weektaak en het spel van de week. Daarnaast komen er ook steeds nieuwe werkvormen in de klas. We hebben de afgelopen periode geoefend met de coöperatieve werkvorm “Binnenkring – Buitenkring”. Door twee kringen te vormen, waarbij de kinderen tegenover elkaar zitten, kunnen de kinderen tegelijkertijd een gesprek voeren met het kind dat tegenover hen zit. Zo kunnen ze hun ervaringen delen, maar hoeven ze niet te lang op hun beurt te wachten. Ze zijn allemaal tegelijkertijd actief bezig. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie besproken. Een andere coöperatieve werkvorm is “zoek en vind”: alle kinderen krijgen een plaatje. Ze moeten de match vinden. We hebben geoefend met “zoek het rijmwoord”, “zoek hetzelfde getal: evenveel”, “Zoek dezelfde vorm”… samenwerken en actief leren. Prachtig om te zien.

IMG_7337

IMG_7338

Voorlezen 

In februari hebben we aandacht besteed aan de voorleesdagen. Veel vaders en moeders kwamen voorlezen in de klas. Wat is het toch leuk om de betrokkenheid bij ouders te zien en het plezier bij de kinderen als hún moeder komt voorlezen…

IMG_7341

IMG_7340

IMG_7339

Studiedag 17 februari 

Op vrijdag 17 februari waren de kinderen vrij. Naast voorbereidingen voor de lesinhoud van de komende maanden, hebben we ook onze visie weer een stukje verder uitgediept en zijn we gestart met de voorbereidingen om IPC in te voeren bij ons op school. We willen u als ouders natuurlijk ook meenemen in de ontwikkelingen. Daarom is er op donderdagavond 13 april een informatieavond, waar we een presentatie geven over de visie en de koers van de school de komende jaren.

De klas groeit… 

U heeft het gemerkt als u uw kind naar school brengt ’s ochtends: de klas groeit! De komende twee maanden zijn er steeds kinderen die een dagje mee komen draaien in de groep. Eind april telt onze groep 23 leerlingen. Deze maand zijn Oliva en Loek bij ons begonnen. In maart starten: Ilou, Morris, Sophie, Julian en Scott. En in april komt Elise daar nog bij. Allemaal van harte welkom! Tenslotte verwachten we na de meivakantie ook nog twee dames. We eindigen dit schooljaar dus met 25 leerlingen. Na de zomervakantie start er een tweede groep.

Rapporten 

Eind maart krijgen de kinderen weer een rapport. Aansluitend willen we u als ouder ook graag weer even spreken. Dat doen we in de eerste week van april. De intekenlijst hangt eind maart weer naast de deur.

Juf Carolina 

Juf Carolina is heel trots op haar prachtige zoon Teddy. Over twee weken komt ze in de klas om hem te laten zien. We laten u de precieze datum nog weten. Na de meivakantie komt juf Carolina weer terug voor de klas. Helaas moeten we dan afscheid nemen van juf Ellen… Een dubbel gevoel. We zullen juf Ellen enorm missen, maar ook fijn om juf Carolina weer terug te zien.

Belangrijke data 

  • Donderdag 13 april: Informatieavond voor alle ouders. Aanvang: 20.00 uur
  • Vrijdag 14 april: Studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
  • Maandag 17 april: Tweede paasdag. De kinderen zijn vrij.
  • Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: Meivakantie

Verschoning 

Soms heeft één van de kinderen een ongelukje. Dan hebben we gelukkig reserve broeken op school. Onze voorraad is erg geslonken en we willen kinderen graag een droge broek kunnen geven als dat nodig is. Aanvulling is ook welkom: dus als u nog oude broeken heeft zijn we daar erg blij mee!

We wensen u een fijn weekend!

Team Cruquiusschool

Logo Cruquiusschool Haarlem