Nieuwsbrief oktober

Studiedagen…

Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober hadden we onze eerste studiedagen van dit schooljaar. We hebben deze dagen nuttig besteed!

Op donderdag hebben we onder begeleiding van een medewerker van Rovict ons registratiesysteem op orde gebracht en ingedeeld. De verslaggeving over onze kinderen wordt in dit systeem vastgelegd.

’s Middags hebben we als team gesproken over onze visie en praktische zaken. Wekelijks krijgen we nieuwe aanmeldingen binnen. We hebben onder andere gesproken over hoe we de instroom goed kunnen organiseren, de groepsgrootte in de gaten kunnen houden en we hebben gesproken over een postcode beleid. Ook is gesproken over de komende periode vol feesten en een ouderbijdrage om al die feesten mogelijk te maken. Daarover hoort u later meer. engels2

Op vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan twee scholen in Hilversum. ’s Morgens waren we te gast op de Paulusschool. Hun “Early English” programma zorgt ervoor dat er gedurende de week zo’n 15 % Engels gesproken wordt, door leerkrachten en kinderen.  Ze werken daarnaast met IPC:  International Primary Curriculum: een vorm van projectmatig werken waarin onderzoekend en samenwerkend leren een grote rol speelt.

Het was enorm inspirerend om lessen te mogen bijwonen en het enthousiasme van de leerkrachten daar te zien.

‘Middags waren we te gast op “de Wilge”. Zij bieden een tweetalige stroming vanaf groep 1. Dat houdt in dat 30 tot 50% van de lessen in het Engels gegeven wordt. Op de Wilge zijn ze ook gestart met IPC en combineren ze het IPC met het geven van Engelstalige lessen.

We kwamen vol inspiratie terug in Haarlem op vrijdagmiddag. De komende tijd gaan we onze visie op het onderwijs op de Cruquiusschool verder uitwerken. We zullen onze ervaringen van ons bezoek aan Hilversum hierin zeker mee nemen.

Onderwijs op de Cruquius

Terwijl we volop bezig zijn de visie van de Cruquius vorm te geven, zijn de lessen natuurlijk in volle gang en wordt er al veel geleerd en ervaren door de kinderen. Ons nieuwe herfstthema werd ingeleid door een bezoek aan Landgoed de Olmenhorst. olmenhorst

We hadden fantastisch weer en vol goede moed vertrokken we naar de Olmenhorst. Daar kregen we een rondleiding door de boomgaard. Na veel informatie over de boomgaard, het groeiproces van de appels en de dieren op de boomgaard, mochten we ook appels plukken. Die werden gewogen en afgerekend door de kinderen zelf. Na dat harde werken was er tijd voor een lunch aan de picknicktafels en lekker spelen in de speeltuin. Moe, maar voldaan vertrokken we weer naar school.

De weken daarna hebben we verder gewerkt binnen ons thema. We hebben liedjes geleerd, appelflappen gemaakt, gekleid, geschilderd en leren sorteren en wegen.

Het enthousiasme van de kinderen is enorm. We genieten er elke dag van!

Kinderboekenweek

Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek. In de bibliotheek en in boekenwinkels wordt daar natuurlijk aandacht aan voorlezenbesteed. Ook in de klas wilden we het niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.  Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “voor altijd jong”. Daarom hadden we opa’s en oma’s uitgenodigd om te komen voorlezen in de klas.

De oma van Isabel en de oma van Jip kwamen voorlezen. Bedankt lieve oma’s! We hebben genoten van de verhalen.

voorlezen1

Wissel in werkdagen

Na de herfstvakantie gaan de werkdagen van de juffen een beetje veranderen. Carolina werkt vanaf maandag 24 oktober op maandag en dinsdag. Marielle staat woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Op maandag is zij er ook, maar heeft dan overkoepelende taken. Deze verdeling blijft zo tot aan de zomervakantie. De vervanging van Carolina zal ook plaatsvinden op maandag en dinsdag. Zodra we weten wie de vervanging gaat doen, laten we dat natuurlijk weten.

Op Stoom

Op Stoom verzorgt de naschoolse én de tussenschoolse opvang. Heeft u voor de tussen schoolse opvang nog geen contract? Wilt u dan contact opnemen met Op Stoom? Dat kan via planning@opstoom.nl, of via 023-2302004

Verschoning gevraagd

Er gebeurd wel eens een ongelukje… Heeft u thuis nog onderbroekjes, sokken, broeken, leggings of rokjes die u niet meer gebruikt? Wij willen het op school heel graag in onze reservebak hebben…

Adressenlijst

Er zijn ouders die graag een klassenlijst met adressen en telefoonnummers zouden ontvangen van onze groep. Dat kan als niemand daar bezwaar tegen heeft . Heeft u bezwaar tegen het uitdelen van de adressenlijst met telefoonnummers, laat u het ons dan weten. Anders delen we de lijst per 1 november uit.

Belangrijke data

  • Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: Herfstvakantie
  • Dinsdag 15 november: Laatste werkdag van juf Carolina bij ons op school. Daarna start haar verlof en gaat ze lekker genieten van welverdiende rust. In april verwachten we juf Carolina weer terug op school.
  • Maandag 5 december: Sinterklaasfeest
  • Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: Kerstvakantie

Fijne herfstvakantie! 

We wensen u een fijne herfstvakantie.

Maandag 24 oktober zien we elkaar weer!

Team Cruquiusschool