Nieuwsbrief juni 2018

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We sluiten het schooljaar namelijk af met een laatste, speciale foto editie van de nieuwsbrief, met daarin een overzicht van de mooie momenten van dit schooljaar. Deze ontvangt u op de vrijdag 20 juli. Eind september komt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar uit.

Informatie avond

Op dinsdag 18 september is er een informatie avond IPC, voor alle ouders. Onze trainster Christy vertelt u uitgebreid over het IPC onderwijs. We starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Mis het niet, en zet de datum vast in uw agenda.

Strand!
We sluiten het schooljaar af met het thema: “Strand”. Het zomerseizoen wordt besproken, op vakantie gaan, kamperen en natuurlijk: het strand. Ons uitstapje van morgen – onze jaarlijkse schoolreis – heeft daar alles mee te maken: we gaan naar het strand van Zandvoort. Daar worden we opgewacht door Ahoi! Een organisatie die al jaren strandactiviteiten regelt voor scholen. Dat beloofd een feestje te worden: we gaan schatgraven, strandspelletjes doen, kijken in het juttersmuseum en ook even lekker vrij spelen in het zand. We willen vooraf alle hulpouders ontzettend bedanken. Dankzij jullie is het vervoer naar en het toezicht op het strand tot in de puntjes geregeld. Het goede weer is voorspeld, dus we maken er een topdag van! Tot aan de zomervakantie werken we in de klas verder aan dit thema en werken zo toe naar de zomervakantie.

Laatste schooldag

Van de laatste schooldag maken we een feestje. We vieren dan “Juffendag”. De juffen trakteren…. Op iets lekkers, maar ook op een dag vol leuke activiteiten. De kinderen hoeven alleen een lunchpakketje mee te nemen. Een tussendoortje is voor deze dag niet nodig.

Juf Ellen
Het herstel van juf Ellen gaat met ups en downs… Voor de zomervakantie zal zij niet terugkeren voor de klas. Vanaf woensdag 11 juli tot de zomervakantie neemt juf Annette Koster de groep over. Juf Ellen is wel steeds een paar uur per week op school aan het werk.

Afsluiting thema: de lucht in!

Op vrijdag 15 juni hebben we ons thema de lucht in feestelijk afgesloten met een bellenfestijn op het plein. Wat was het een prachtig gezicht: al die enthousiaste kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en dan die fantastische bellen! Nog een paar foto’s om na te genieten…

Belangrijke data:

 • Dinsdag 3 juli: Schoolreisje naar Zandvoort
 • Donderdag 19 juli: Laatste schooldag en Juffendag
 • Vrijdag 20 juli t/m zondag 2 september: Zomervakantie
 • Maandag 3 september: Eerste schooldag 2018 – 2019
 • Dinsdag 18 en woensdag 19 september: Studie twee daagse. De kinderen zijn deze twee dagen vrij.
 • Dinsdag 18 september: Informatieavond voor alle ouders.

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

Vrije dagen 2018 – 2019
Komend schooljaar zullen we tijdelijk ons pand gaan verlaten. We gaan dan mee naar het nieuwe gebouw van IKC de Argonauten, aan de Nicolaas van der Laanstraat 25. Daarvoor hebben wij twee verhuisdagen gepland, aansluitend aan de voorjaarsvakantie. Deze twee dagen zijn nog onder voorbehoud: we hopen dat de geplande verhuizing op deze data door kan gaan, maar dat is afhankelijk van het afronden van de verbouwing aldaar.

Start schooljaar: maandag 3 september

Vakanties:
Herfstvakantie: zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie: zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
Voorjaarsvakantie: zaterdag 16 t/m zondag 24 februari 2019
Meivakantie: zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019
Hemelvaartsvakantie: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Tweede pinksterdag: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie: vrijdag 12 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

Studiedagen: kinderen zijn de hele dag vrij
Dinsdag 18 september 2018
Woensdag 19 september 2018
Maandag 29 oktober 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019: verhuisdag 1 (onder voorbehoud)
Maandag 25 februari 2019: verhuisdag 2 (onder voorbehoud)

Studiemiddag: kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Vrijdag 21 december 2018 (dag voor de kerstvakantie)
Maandag 25 maart 2019
Vrijdag 19 april 2019 (goede vrijdag)
Woensdag 29 mei 2019
Donderdag 11 juli 2019 (dag voor de zomervakantie)

We wensen u een fijne week.
Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief mei

De lucht in!
Wat een fantastisch thema hebben we weer…De lucht in! Is een uitdagend thema dat volop ruimte biedt voor onderzoek. In ons laboratorium kunnen proeven gedaan worden met lucht. Een ballon opblazen is al een hele uitdaging. De kracht van lucht wordt onderzocht en uitgeprobeerd en we kijken hoe lucht dingen kan verplaatsen. Ballonnen, vliegers, bellen blazen, raketten en vliegtuigen… alles komt aan bod. De vader van Maurits uit groep 1A is piloot en komt vertellen in de klas. Misschien kan hij een van onze leervragen beantwoorden: hoe werkt een raket? Afgelopen week zijn we op bezoek geweest in het architectuurmuseum. De maquettes van de stad geven je een beeld `vanuit de lucht’. Daarna mochten we zelf aan de slag met bouwen. Wat een creatieve bouwwerken werden er gemaakt! Bedankt hulpouders, voor jullie begeleiding.
Op vrijdag 15 juni sluiten we dit thema af. Jullie zijn van harte welkom in de klas om 13.30 uur. De kinderen hebben voor deze activiteit een grote emmer nodig…. Die kan vanaf nu worden ingeleverd op school. Nieuwsgierig? Kom dan naar de afsluiting om samen met uw kind dit thema uit te blazen…

 

Schoolreisje
Zet de datum vast in uw agenda: op dinsdag 3 juli gaan we met de kinderen op schoolreis. Binnen ons thema “strand” hebben we een fantastische bestemming gevonden. We maken 3 juli weer graag gebruik van uw hulp als ouder: voor het vervoer en voor het begeleiden van een groepje. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Ouderavond
Op maandag 14 mei was er een informatieavond voor alle ouders. De plannen voor de verbouwing werden gepresenteerd en we hebben een presentatie gegeven over IPC op de Cruquiusschool. De avond was druk bezocht en er waren veel enthousiaste reacties. Op dinsdag 18 september is de volgende informatie avond, waar onze trainster Christy verder de diepte ingaat over het IPC onderwijs.

Vrije dagen 2018 – 2019
Het vakantierooster voor komend schooljaar is af. Ook de studiedagen zijn gepland. Komend schooljaar zullen we tijdelijk ons pand gaan verlaten. We gaan dan mee naar het nieuwe gebouw van IKC de Argonauten, aan de Nicolaas van der Laanstraat 25. Daarvoor hebben wij twee verhuisdagen gepland, aansluitend aan de voorjaarsvakantie. Deze twee dagen zijn nog onder voorbehoud: we hopen dat de geplande verhuizing op deze dagen door kan gaan, maar dat is uiteraard afhankelijk van de bouwwerkzaamheden.

Start schooljaar: maandag 3 september

Vakanties:

Herfstvakantie: zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie: zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari

Voorjaarsvakantie: zaterdag 16 t/m zondag 24 februari 2019

Meivakantie: zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019

Hemelvaartsvakantie: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Tweede pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Zomervakantie: vrijdag 12 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

Studiedagen: kinderen zijn de hele dag vrij

Dinsdag 18 september 2018

Woensdag 19 september 2018

Maandag 29 oktober 2018

Vrijdag 25 januari 2019

Vrijdag 15 februari 2019: verhuisdag 1 (onder voorbehoud)

Maandag 25 februari 2019: verhuisdag 2 (onder voorbehoud)

Studiemiddag: kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Vrijdag 21 december 2018 (dag voor de kerstvakantie)

Maandag 25 maart 2019

Vrijdag 19 april 2019 (goede vrijdag)

Woensdag 29 mei 2019

Donderdag 11 juli 2019 (dag voor de zomervakantie)

Ziekenboeg
We moeten juf Ellen al een tijdje missen… Ze heeft kalkafzetting op haar schoudergewricht. De shockwave therapie die deze kalk moet oplossen geeft veel pijn. Over het verloop van herstel zijn geen voorspellingen te doen. We hopen dat Ellen de komende maand voorzichtig een paar uurtjes kan gaan werken, buiten de groep. We zijn heel blij dat Juf Annette voorlopig de vervanging voor haar rekening neemt. Meester Ad is ook even thuis. Hij heeft afgelopen week een nieuwe heup gekregen. De operatie is goed gegaan en hij is nu thuis om te herstellen. De komende maand komt hij ook weer voorzichtig op de been…We wensen hen beiden heel veel beterschap en hopelijk tot snel!

Belangrijke data:

Vrijdag 15 juni: Afsluiting project “de lucht in”. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom in de klas.

Maandag 18 juni: Start project “strand”.

Vrijdag 22 juni: Laatste rapport van dit schooljaar gaat mee naar huis

Maandag 25 juni: Studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni: Rapportgesprekken Vanaf maandag 18 juni hangen de intekenlijsten naast de klassendeur

Dinsdag 3 juli: Schoolreisje naar Zandvoort

Donderdag 19 juli: Laatste schooldag

Vrijdag 20 juli t/m zondag 2 september: Zomervakantie

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne week. Team Cruquiusschool

Themabrief “De lucht in”

IPC project: de lucht in!

Afgelopen week zijn we gestart met ons nieuwe IPC thema. Dit thema maakt onderdeel uit van IPC Early Years. De thema’s zijn speciaal geschreven voor jonge kinderen en sluiten aan bij de belangrijke ontwikkelingsgebieden van kleuters. In een rijke leeromgeving gaat uw kind zoveel mogelijk ontdekken en leren over lucht. Er is aandacht voor alles wat je in de lucht ziet: van wolken tot vogels, vliegtuigen, (lucht)ballonnen en vliegers , maar ook over de lucht zelf: wat kun je met lucht? Hoe sterk is lucht en welke proefjes kun je er mee doen? Het is deze keer dus een technisch thema.

In de klas zullen verschillende leerplaatsen worden ingericht: De huisplaats wordt een vlieger werkplaats. Waar vliegers gemaakt en gepimpt worden en natuurlijk worden uitgeprobeerd. De techniekplaats wordt een laboratorium. Hier wordt al volop met lucht geëxperimenteerd. In de informatieplaats liggen boeken, praatplaten en de Ipads om filmpjes op te kijken. In het atelier werken we aan motorische ontwikkeling door verschillende technieken aan te bieden, maar wordt de creativiteit ook gestimuleerd door knutselwerkjes. Vingerverf, vouwen en borduren staat op het programma.

 

Leerwand

In de klas zult u een leerwand zien ontstaan. Elk thema heeft een vaste opbouw, die u op de leerwand gevisualiseerd zult zien: Het startpunt: waarbij we een thema bij de kinderen introduceren. Kennisoogst: waarbij we samen met de kinderen kijken wat we allemaal al weten over een onderwerp. Daarna de uitleg van het thema: daar vindt u onze plannen voor het thema: wat we gaan onderzoeken en leren. Als we dat hebben besproken met de kinderen, gaan we aan de slag in de leerplaatsen. Onder het kopje de leerplaatsen vindt u verschillende foto’s, werkjes en uitspraken van alles wat er in de leerplaatsen gebeurt: wat en hoe kinderen daar leren. Tenslotte de afsluiting, waar we evalueren wat we allemaal hebben geleerd en hebben ontdekt. Het thema “de lucht in!” sluiten we af op vrijdag 15 juni. We willen u daar van harte bij uitnodigen. Aan het eind van de dag, om 13.30 bent u van harte welkom in de klas. Daar leggen we uit wat we als afsluiting gaan doen. Samen met u kind gaan we een activiteit op het plein doen om het project feestelijk afsluiten… dat wit u niet missen!

Gezocht

Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema, zijn we op zoek naar de volgende materialen:

* Oude witte overhemden (als laboratoriumjas)

* Ballenpomp

* Fietspomp

* Ballonnenpomp

* Ventilator

We zijn blij als we de spullen mogen lenen: zet u dan de naam van uw kind er duidelijk op? Als we de spullen mogen houden hoeven ze niet voorzien te worden van een naam. Tot slot: Op vrijdag sluiten wij ons thema af. Elk kind heeft dan een grote emmer nodig. U kunt de emmer nu vast inleveren (vergeet de naam niet)

Techniekreiziger:

Natasja, techniekreiziger bij Op Stoom, verzorgt voor onze oudste kleuters uit groep 2B drie lessen techniek. Deze kinderen hebben zijn niet mee geweest op de lentesafari’s. Zij krijgen nu dus technieklessen. Dat zal zijn op 29 mei, 5 juni en 12 juni.

Belangrijke data:

Vanaf woensdag 16 mei: Start nieuwe thema: “de lucht in”

Donderdag 24 mei: Excursie naar het architectenmuseum en workshop “bouw een boot”

Vrijdag 15 juni: Afsluiting van het project om 13.30 uur Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

Doet u mee?

De kracht van het stellen van vragen staat tijdens het werken steeds centraal. De rol van de leerkracht is steeds ondersteunend en coachend: we zijn steeds met de kinderen in gesprek: we spelen mee en stellen vragen, waardoor kinderen de volgende stap gaan uitproberen. De leerkracht krijgt zo zicht op de ontwikkeling en kan feedback geven en stimuleren. Thuis kunt u dat natuurlijk ook! Stel uw kind zoveel mogelijk open vragen die uw kind uitdagen om te vertellen wat we op school hebben gedaan of wat hij/zij heeft geleerd of ontdekt. We hopen dat u met ons en de kinderen mee geniet van alles wat we gaan beleven in de klas. En schroom niet om uw ervaringen met ons te delen!

Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief april

Bloemen en planten

Het thema bloemen en planten is afgesloten. Wat een heerlijk thema hebben we weer gehad. Na de opening in het tuincentrum is in beide groepen gewerkt aan het bouwen van een tuincentrum, het ontwerpen van tuinen en het groeiproces van bloemen en planten in de lente. We hebben ook de buurt bekeken: samen met reizigster Brigitta zijn we de buurt in geweest om naar tuinen in de wijk te kijken, beestjes te zoeken en te onderzoeken met loepjes, We hebben bomen gemeten op dikte en hebben we gezocht naar de lente om ons heen. Een mooi voorbeeld van ontdekkend leren, dankzij de ouderbijdrage mogelijk gemaakt. Natuurlijk ook dank aan de ouders die mee hebben geholpen tijdens de excursie.

Na de meivakantie starten we met een nieuw thema. Na dit thema, dat meer een accent op natuur had, gaan we dan aan de slag met techniek.

Nieuw thema: de lucht in!

Ons nieuwe thema heeft alles te maken met lucht. Dingen die opstijgen en zweven. Ballonnen, vliegers, zeepbellen… we gaan het allemaal uitproberen en onderzoeken. In onze klas ontstaat er daarom een laboratorium, waar we luchtproefjes kunnen doen. Voor ons laboratorium zijn we op zoek naar witte overhemden die als laboratoriumjas kunnen dienen.

Na de vakantie ontvangt u weer een themabrief met meer details. Passend binnen het nieuwe technische thema, staat er weer een workshop van een reiziger gepland. Dit keer gaat Natasja aan de slag met allerlei technische proefjes. Dat doen ze met de oudste kleuters van groep 2B. Zij zijn niet mee geweest met Brigitta  het afgelopen thema, en gaan nu aan het werk met Natasja.  Alle kleuters gaan ook op bezoek bij het ABC Architectuurcentrum. Daar gaan ze ook aan de slag met constructies.  Er is weer volop te ontdekken dus.

Schoolreisje…

Zet de datum vast in uw agenda: op dinsdag 3 juli gaan we met de kinderen op schoolreis. Binnen ons thema “strand” hebben we een fantastische bestemming gevonden. We maken 3 juli weer graag gebruik van uw hulp als ouder: voor het vervoer en voor het begeleiden van een groepje. Dus “save the date”…

Verbouwing

 De lokalen zijn klaar! De vloeren zijn gelegd, de ramen geplaatst, de muren geschilderd en de keukenblokjes geplaatst. De ventilatie doet het en de lampen branden. Na de meivakantie neemt Op Stoom het lokaal beneden in gebruik. Het lokaal boven wordt na de zomervakantie in gebruik genomen. Tot de grote verbouwing in 2019 zijn de werkzaamheden even klaar. Komt u ook naar de plannen luisteren en kijken op maandagavond 14 mei? De avond begint om 19.30 uur.

 Bedankt!

Dank zij Robert Steeg en Arthur van den Boorn kan er gedanst worden. In de gymzaal staat een stereotoren mét boxen. Ontzettend bedankt!! We zijn er super blij mee!

Bouw een boot

Op donderdag 24 mei gaan we met onze groepen naar het Architectuurmuseum voor de workshop “bouw een boot”. We gaan er lopend heen. Voor de groep van Suzanne en Ellen zoeken we nog een ouder die mee wil lopen en bouwen, tussen 09.15 uur en 12.00 uur. Deze workshop is onderdeel van het School Cultuurmenu van Hart. Voor deze workshop sparen wij vanaf nu: toiletrolletjes en kleine doosjes (theedoosjes, medicijndoosjes) We hopen dat u mee spaart!

Ouder – School Platform

Op dinsdag 17 april was de eerste bijeenkomst van ons Ouder –School Platform. Ad en Marielle zijn in gesprek gegaan met de zes deelnemende ouders: uit groep 1 A: Linda Coers (moeder van Fenne van Cappelle), Bram van de Gevel (vader van Anneli) en Claire Bos (moeder van Max). Uit groep 1/2 B: Anne-Geer Daamen (moeder van Thijmen), Suzanne van de Meij (moeder van Ilou) en Martine Lambrechtsen (moeder van Floris)We hebben een fijne kick off gehad, waarbij we plannen hebben gemaakt voor de afsluiting van dit schooljaar, een nieuwe penningmeester hebben gekregen en de gesprekspunten van komend schooljaar hebben vastgesteld. In het komende schooljaar zullen we u steeds op de hoogte houden van onze overlegmomenten.

Belangrijke data:

 • Vrijdag 27 april: Start meivakantie tot zondag 13 mei
 • Maandag 14 mei: Informatieavond verbouwing & IPC
 • Vanaf woensdag 16 mei: Start nieuwe thema: “de lucht in”
 • Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag: de kinderen zijn dan vrij.
 • Dinsdag 22 mei: Informatieavond verbouwing voor de buurtbewoners
 • Donderdag 24 mei: Excursie naar het architectenmuseum en workshop “bouw een boot”

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

 Insmeren bij warm weer

Als het erg warm is, zoals de afgelopen week, is er zonnebrandcrème op school aanwezig. We gaan ervan uit, dat u uw kind ’s ochtendszelf al heeft ingesmeerd.

We wensen u een fijne vakantie en tot maandag 14 mei! 

 Team Cruquiusschool

 

Nieuwsbrief maart

Verbouwing
Het is bijna klaar: de twee lokalen die nu volop in verbouwing zijn. De komende weken worden de lokalen geschilderd, komt er nieuw linoleum op de vloeren, wordt er een keukenblok geplaatst en wordt het luchtzuiverings en verwarmingssysteem geplaatst en de plafonds gedicht. Dan zijn de lokalen klaar. De rest van de verbouwing: de andere lokalen, maar ook de buitenwanden, komen dan bij de grote verbouwing in 2019. Met dank aan de bouwvakkers die zo hard gewerkt hebben en er alles aan hebben gedaan de overlast zo beperkt mogelijk te houden. We krijgen er nu twee prachtige lokalen voor terug. Een van de lokalen zal al in gebruik wor den genomen door Op Stoom. Het tweede lokaal wordt na de zomervakantie in gebruik genomen. Benieuwd naar de verdere plannen? Kom dan naar de informatieavond van maandag 14 mei! U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen…

Fietsen op het plein
Het is u vast opgevallen: de school groeit. Zowel op de Cruquius, als op de Argonauten gaan steeds meer kinderen naar school. Dat is vooral zichtbaar bij het uitgaan van de school. Veiligheid en overzicht staan voorop. Daarom willen we u nogmaals herinneren aan de afspraak dat u, bij het ophalen van de kinderen, uw fiets aan de kant van het water parkeert. We zien dat er de laatste tijd toch fietsen op het plein worden meegenomen als u uw kind ophaalt, of dat de fietsen direct voor de ingang van het plein, bij het hek worden geparkeerd. We willen u daarom vragen u fiets aan de kant van het water te parkeren. Op die manier blijft het plein veilig en overzichtelijk. Als de stoep en het toegangshek vrij blijven, kunnen alle kinderen ook veilig naar huis.
Daarnaast willen we u vragen om bij het klimrek op uw kind te wachten als u op het plein staat. De klassen lopen allemaal naar hun eigen kleurenstip en gaan van daaruit naar degene die hen ophaalt. Als u allemaal aan de kant van het klimrek wacht, is er voor de kinderen en leerkrachten meer overzicht en weten we zeker dat iedereen is opgehaald.
Bedankt voor uw medewerking! Team Cruquiusschool & IKC de Argonauten

Bloemen en planten
Het is weer genieten geblazen….
Vrijdag 9 maart zijn we gestart met het thema Bloemen en planten. Het bezoek aan het tuincentrum was een groot succes!
In beide klassen ontstond er meteen een tuincentrum in de huishoek. Er wordt van alles verkocht. Daarnaast hebben we veel gezaaid en zelfs al geoogst. Er staan bonen in potjes… we wachten tot ze ontkiemen. Er worden de meest prachtige tuinen ontworpen en in de bouwhoek worden terrassen gebouwd… Onze woordenschat groeit met bloemennamen, namen van groenten en fruit. In het Nederlands én in het Engels. Wat heeft een plantje allemaal nodig om te groeien en hoe kun je dat testen?
Kortom: er wordt volop geleerd en ontdekt.
Op vrijdag 20 april sluiten we ons thema af. Dit keer met een vertelling van juf Ellen… een verhaal over groeien en bloeien… luistert u mee? Het toneellokaal is open vanaf 13.40 uur.

Schoolreis
Zet de datum vast in uw agenda: op dinsdag 3 juli gaan we met de kinderen op schoolreis. Binnen ons thema “strand” hebben we een fantastische bestemming gevonden. We maken 3 juli weer graag gebruik van uw hulp als ouder: voor het vervoer en voor het begeleiden van een groepje. Dus “save the date”…

Ouder – school platform
Op dinsdag 17 april is de eerste bijeenkomst van ons ouder – school platform. Zes ouders hebben zich aangemeld, waarvoor dank… Met deze ouders gaan we die avond in gesprek over onze mooie school. Op een later tijdstip stellen zij zich aan jullie voor.

Belangrijke data:

-Maandag 2 april: Tweede paasdag: de kinderen zijn dan vrij
-Vrijdag 20 april: Afsluiting thema bloemen en planten
-Vrijdag 27 april: Start meivakantie tot zondag 13 mei
-Maandag 14 mei: Informatieavond verbouwing & IPC
-Vanaf maandag 14 mei: Start nieuwe thema: “de lucht in”
-Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag: de kinderen zijn dan vrij.
-Dinsdag 22 mei: Informatieavond verbouwing voor de buurtbewoners
-Donderdag 24 mei: Excursie naar het architectenmuseum en workshop “bouw een boot”

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

Hartelijke groeten

Team Cruquiusschool

Themabrief: IPC-Project ‘Bloemen & Planten’

IPC project: Bloemen en planten.
Vanaf volgende week gaan we starten met ons derde IPC thema. Dit thema maakt onderdeel uit van IPC Early Years. De thema’s zijn speciaal geschreven voor jonge kinderen en sluiten aan bij de belangrijke ontwikkelingsgebieden van kleuters.
In een rijke leeromgeving gaat uw kind zoveel mogelijk ontdekken en leren over bloemen en planten. Daarbij staat het tuincentrum centraal. Er is aandacht voor bloemen, planten, het tuincentrum, de tuin, tuingereedschap, de veranderende omgeving door de Lente. Wat groeit er in Nederland? En wat groeit er in andere landen?
In de klas zullen verschillende leerplaatsen worden ingericht:
De huishoek wordt een tuincentrum…vol met bloemen en planten
De bouwhoek wordt een tuin. Wellicht wel met een tuinhuisje en mooie tuinontwerpen.
In de informatieplaats liggen boeken, praatplaten en de Ipads om filmpjes op te kijken.
In het atelier werken we aan motorische ontwikkeling door verschillende technieken aan te bieden, maar wordt de creativiteit ook gestimuleerd door “groene” werkjes. We ontdekken alles over zaaien, planten en oogsten.

Leerwand
In de klas zult u een leerwand zien ontstaan. Elk thema heeft een vaste opbouw, die u op de leerwand gevisualiseerd zult zien:
Het startpunt: waarbij we een thema bij de kinderen introduceren.
Kennisoogst: waarbij we samen met de kinderen kijken wat we allemaal al weten over een onderwerp.
Daarna de uitleg van het thema: daar vindt u onze plannen voor het thema: wat we gaan onderzoeken en leren. Als we dat hebben besproken met de kinderen, gaan we aan de slag in de leerplaatsen. Onder het kopje de leerplaatsen vindt u verschillende foto’s, werkjes en uitspraken van alles wat er in de leerplaatsen gebeurt: wat en hoe kinderen daar leren. Tenslotte de afsluiting, waar we evalueren wat we allemaal hebben geleerd en hebben ontdekt.
Het thema “Bloemen en planten” sluiten we af in de week van 16 april. We willen u daar van harte bij uitnodigen. U ontvangt later nog meer over informatie over de dag en het tijdstip.

Gezocht

Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema, zijn we op zoek naar de volgende materialen: Allerlei kunst bloemen en planten – Tuingereedschap – Steentje en tegels – De tuinpotjes /zaadjes van AH. We zijn blij als we de spullen mogen lenen: zet u dan de naam van uw kind er duidelijk op? Als we de spullen mogen houden hoeven ze niet voorzien te worden van een naam.

Doet u mee?
De kracht van het stellen van vragen staat tijdens het werken steeds centraal. De rol van de leerkracht is steeds ondersteunend en coachend: we zijn steeds met de kinderen in gesprek: we spelen mee en stellen vragen, waardoor kinderen de volgende stap gaan uitproberen. De leerkracht krijgt zo zicht op de ontwikkeling en kan feedback geven en stimuleren.
Thuis kunt u dat natuurlijk ook!
Stel uw kind zoveel mogelijk open vragen die uw kind uitdagen om te vertellen wat we op school hebben gedaan of wat hij/zij heeft geleerd of ontdekt.
We hopen dat u met ons en de kinderen meegeniet van alles wat we gaan beleven in de klas. En schroom niet om uw ervaringen met ons te delen!

Reiziger Brigitta
Tijdens dit thema krijgen we weer een reiziger van Op Stoom op bezoek. Dit keer is dat Brigitta . Zij is gespecialiseerd in natuur en gaat met een deel van de kinderen de wijk in om de natuur te bekijken. Dit uitstapje heeft een deel van de kinderen vorig jaar ook gedaan. Zij gaan bij ons volgende thema met een andere reiziger aan de slag. De groepjes die op stap gaan zijn drie keer 45 minuten op pas in de buurt.

Staking en Studiedag
Tijdens deze projectperiode vallen er een paar dagen uit.
Op woensdag 14 maart is de school dicht vanwege de staking in Noord Holland.
Op vrijdag 30 maart hebben wij een studiedag. We hebben dan weer een training van Early bird en gaan we ons verdiepen in het Engels op de Cruquiusschool.

Belangrijke data:
Vrijdag 9 maart:  De start van ons nieuwe thema. We gaan op fotospeurtocht in het tuincentrum!
Woensdag 14 maart: Stakingsdag, de school is dicht.
Vrijdag 30 maart: Studiedag, de kinderen zijn vrij.
Maandag 9, 16 en 23 april: Op stap met natuurreiziger Brigitta
De week van 16 april: De afsluiting van het project.
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei: Meivakantie

Team Cruquiusschool

 

Nieuwsbrief februari

Brrrrr wat is het koud!!!

Op 15 januari zijn we begonnen met ons thema ‘Brrr wat is het koud’. Wat hebben we genoten van dit thema. In de klassen ontstonden ijsbanen en Koek en Zopie tentjes. Compleet met prijslijsten en keukens waar soep gemaakt werd en warme chocomel. Er werden sneeuwheuvels gebouwd in de bouwhoek, schaatsen geknutseld en vogelhuisjes gemaakt. We hebben vetbollen gemaakt, sneeuwpoppen gestempeld en winterspelen gemaakt. Tanja, de textielreiziger, heeft sjaals met ons gevilt, handschoenen gebreid en lapjes geappliqueerd. En het was buiten ook écht koud. We konden dus ook volop experimenteren met vriezen, dooien en glijden. Heerlijk. Op vrijdag 23 februari hebben we in de gymzaal allemaal laten zien wat we geleerd hebben… Bedankt voor jullie enthousiasme! We hebben genoten. Tijdens de ‘voorjaars’ vakantie, waarin het gaat vriezen, kunnen we al het geleerde heerlijk samen toepassen…

Voorleesdagen

Tussen ons winterthema door liepen ook nog de voorleesdagen. We willen u allemaal bedanken voor het prachtige boekenpakket dat we uit de ouderbijdrage hebben mogen aanschaffen. Maar ook voor alle prachtige momenten in de klas. Wat is er veel voorgelezen en wat was het heerlijk om naar jullie te luisteren. Bedankt!

Rapportgesprekken

Na de voorjaarsvakantie, op vrijdag 9 maart, krijgen de kinderen weer een rapport mee naar huis. Het tweede rapport van dit schooljaar. In de week van 12 t/m 16 maart, zijn er dan rapportgesprekken. We nodigen u van harte uit om met ons de ontwikkelingen van uw kind te bespreken. Vanaf maandag 5 maart hangen daarvoor intekenlijsten naast de klassendeuren. De gesprekken duren 20 minuten.

Woensdag 14 maart: staking!

De afgelopen stakingsacties hebben nog niet het gewenste effect gehad. De afgelopen griepgolf liet pijnlijk duidelijk merken dat er een tekort is aan invallers en mensen in het onderwijs. Het actie voeren gaat dus door…
Op woensdag 14 maart is er een staking in de provincies Flevoland, Utrecht en Noord Holland. De staking maakt deel uit van een reeks estafettestakingen. Onze school zal deze dag ook gesloten zijn.

Nieuw thema: Bloemen en Planten

Na de voorjaarsvakantie starten we met ons nieuwe IPC thema: bloemen en planten. In het thema staat de natuur Centraal. Bloemen, planten, groeien en bloeien. Een lente thema. In het tuincentrum starten we ons project met een foto speurtocht. Daarna maken we ook een tuincentrum in de klas. Vol bloemen en zaden, bouwmaterialen en tuingereedschap. We denken na over het ontwerpen van een tuin en gaan in de buurt kijken hoe de tuinen er uit zien. Dat doen we met een Reiziger van Op Stoom: Natuurspecialiste Brigitta. We hopen dat het weer meewerkt en ons ook weer de ontluikende lente gaat laten zien. Meer over ons nieuwe thema in de themabrief. Die komt uit in de eerste week na de voorjaarsvakantie.

Hulp gevraagd

Na de voorjaarsvakantie starten we met ons nieuwe thema. Op vrijdagochtend 9 maart willen we een foto zoektocht doen in het tuincentrum. We zoeken ouders die ons met de auto kunnen brengen en halen, en ter plekke een groepje kinderen willen begeleiden. Vindt u het leuk om mee te gaan? Geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind.

Ouder – school platform

In de vorige nieuwsbrief vroegen we welke ouders wilden meedenken over de ontwikkelingen en plannen van de school. We hebben 6 enthousiaste ouders gevonden die willen deelnemen aan ons platform. Ontzettend bedankt voor jullie aanmelding. Jullie krijgen na de voorjaarsvakantie verder bericht. We hebben nu voldoende aanmeldingen om het platform te starten. We houden u op de hoogte van verdere stappen…

Verbouwing

Begin december is het bouwbedrijf Thunnissen begonnen met de renovatie van de twee lokalen aan de rechterzijde van de school. Beide lokalen worden voorzien van isolatie, nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe voorzetwanden, een hele nieuwe vloer en een nieuw plafond, met daarin een luchtverversing- en verwarmingssysteem. Tijdens de werkzaamheden is onder de houten vloer oude vloerbedekking tevoorschijn gekomen, waaronder een strook asbesthoudende vinyl tevoorschijn kwam. Dit vinyl wordt in de voorjaarsvakantie verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Daarna vindt er vanuit de gemeente een keuring plaats. Daarna kunnen de werkzaamheden hervat worden. De rest van het schoolgebouw zal dezelfde metamorfose ondergaan. Deze ‘grote’ verbouwing start vermoedelijk in januari 2019. Om u te informeren over deze plannen en u vast een inkijkje te geven in het uiteindelijke resultaat organiseren wij op Maandag 14 mei een informatieavond op school. Voor de omwonenden van de school, onze buurtbewoners, zullen wij ook een informatieavond organiseren. Dat zal zijn op dinsdag 22 mei.

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop gestort mag worden, is:

NL 11 ABNA 0509 1122 34
tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis) Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,- Kinderen die na de meivakantie instromen betalen € 30,-

Boxen gevraagd

We hebben een geluidsinstallatie gehad voor in de gymzaal: dank aan Arthur van den Boorn! Daarbij zoeken we nog boxen met een tulp aansluiting. Kan iemand ons daar aan helpen of heeft een gouden tip? Dn kunnen we gaan dansen in de gymzaal…

Weer thuis

Na een fantastische reis in Kenia ben ik gelukkig ook weer gezond thuis gekomen. 30 graden verschil vraagt even acclimatiseren, maar wat een prachtige ervaringen ben ik weer rijker. Maandag 5 maart sta ik voor groep 1/2 B. Juf Suzanne heeft tijdens mijn afwezigheid een paar dagen voor mijn groep gestaan, en we hebben deze dag op deze manier geruild. Graag tot dan! Marielle

Belangrijke data:

 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie
 • Vrijdag 9 maart: Opening van ons nieuwe thema: Bloemen en planten. Bezoek aan het tuincentrum
 • Vrijdag 9 maart: Het tweede rapport gaat mee naar huis
 • 12 t/m 16 maart: Rapportgesprekken
 • Woensdag 14 maart: Staking. De school is die dag dicht.
 • Vrijdag 30 maart (goede vrijdag) Studiedag: de kinderen zijn vrij.
 • Maandag 2 april: Tweede paasdag: de kinderen zijn dan vrij
 • Vrijdag 27 april: Start meivakantie tot zondag 13 mei

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne vakantie en tot ziens vanaf maandag 5 maart

Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief januari

Brrrr wat is het koud! 

15 januari zijn we begonnen met ons thema Brrr wat is het koud. Als startactiviteit wilden juf Suzanne en juf Carolina naar het strand… de kinderen vonden dat niet zo’n goed idee en konden al heel goed uitleggen waarom dat in dit seizoen echt niet kon! Op dit moment wordt er in beide klassen druk gewerkt aan sneeuwpoppen: waarbij tellen en getalbegrip centraal staat, worden verschillende winterwoorden ontdekt, gestempeld en geschreven en zijn we bezig om in de klassen een ijsbaan te maken. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we “schaatsen” in de klas? Gaan we schaatsen verhuren? En hoe organiseer je dat dan…. Deze week krijgen we bezoek van Tanja, de textiel reiziger van Op Stoom, die met ons aan winterkleding gaat werken. Kortom: ons thema is volop in ontwikkeling. Als u thuis nog schaatsen heeft, zijn wij daar erg blij mee. Ook andere wintermaterialen zijn welkom. U vindt ons wensenlijstje in de themabrief.

 

Ouder – School Platform

Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school. We zijn nog maar een school van twee groepen, maar met een fijne betrokken oudergroep.
De school is op dit moment nog te klein voor een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Deze vormen van structureel overleg tussen school en een vertegenwoordiging van ouders gaan we in de toekomst zeker organiseren.
Tot die tijd wil de Cruquiusschool de samenwerking graag verder optimaliseren door het inrichten van een ouder – school platform. Een overleg tussen vertegenwoordiging van de ouders en het team van leraren. Tijdens dit overleg, dat enkele keren per jaar plaats zal vinden, praten we o.a. over de ambities, de plannen en de ontwikkeling van de school. Daarnaast kunnen we vanuit dit platform ook praktische zaken waarbij we hulp nodig hebben vorm geven. Denk aan excursies, uitstapjes en vieringen. We zijn op zoek naar 3 of 4 enthousiaste ouders die deel willen nemen aan dit platform. Eén van hen zullen we tevens vragen om de rol van penningmeester op zich te nemen en de gelden van de ouderbijdrage te beheren.
Indien u belangstelling heeft graag een mail naar info@cruquiusschool.nl

Cito toetsen

Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van een eventueel kinderdagverblijf bleef u tot het vierde levensjaar van uw kind goed op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een nieuwe fase aan: de basisschooltijd. De school krijgt de hele dag door informatie over wat onze leerlingen kunnen en wat ze nog kunnen of moeten leren. Door interactie en observaties van hetgeen uw kind dagelijks laat zien krijgen wij een goed beeld. De methode onafhankelijke Cito toetsen zijn voor ons een extra hulpmiddel om een nog objectiever en completer beeld te krijgen. De opbrengst van deze toetsen, die wij twee keer per schooljaar afnemen, geven ons inzicht hoe de reken- en taalontwikkeling van uw kind verloopt. Wat gaat goed en waar liggen kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling? Het resultaat van een toets draagt wel bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De Cito toetsen vormen een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Wanneer je met vaste regelmaat toetst, is er gedurende de schoolperiode een duidelijke lijn te zien. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat van op zichzelf staande toetsen. We hebben ervoor gekozen om deze leerlijn te starten vanaf midden groep 2. Daarom hebben we de afgelopen maand bij de oudste kleuters (leerlingen van groep 2) de Cito toetsen voor taal en rekenen afgenomen. De resultaten bespreken we met u tijdens de rapportgesprekken half maart. Meestal vormen de Cito toetsen een bevestiging van het beeld dat wij reeds van uw kind hebben. Wij leggen als leerkrachten en school daarom geen extra druk op de toetsen. Wij zien immers veel meer dan deze toets scores..

Verbouwing..
Begin december is het bouwbedrijf Thunnissen begonnen met de renovatie van de twee lokalen aan de rechterzijde van de school. 
Beide lokalen worden voorzien van isolatie, nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe voorzetwanden, een hele nieuwe vloer en een nieuw plafond, met daarin een luchtverversing- en verwarmingssysteem. Ook is er een nieuwe voordeur geplaatst en zijn de ramen van de hal en toiletgroepen vervangen.
Wij hopen vóór de meivakantie de werkzaamheden te hebben afgerond, maar houden wel een slag om de arm. De rest van het schoolgebouw zal dezelfde metamorfose ondergaan. Deze ‘grote’ verbouwing start vermoedelijk in januari 2019. Om u te informeren over deze plannen en u vast een inkijkje te geven in het uiteindelijke resultaat organiseren wij op donderdag 17 mei een informatieavond op school. Voor de omwonenden van de school, onze buurtbewoners, zullen wij ook een informatieavond organiseren. De datum voor deze avond volgt nog.

Hulp gevraagd 

Als de juf Tanja bij ons komt om te werken met textiel, is het fijn als er extra handen in de klas zijn.
Met name op maandag 12 februari is dat nodig.
Groep 1/2 B heeft hulp nodig van 09.00 uur tot 10.30 uur. Groep 1A heeft hulp nodig tussen 10.30 uur en 11.30 uur.
Vindt u het leuk om te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Juf Marielle naar Kenia

Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan.
Van 14 t/m 23 februari ben ik afwezig. Juf Carolina werkt als gewoonlijk op maandag en dinsdag. Zij neemt ook de twee vrijdagen in deze periode over. Juf Suzanne werkt de woensdagen en donderdagen voor mij in deze twee weken. Marielle

Voorleesdagen

Afgelopen woensdag zijn de voorleesdagen gestart.
Meester Ad las in beide groepen voor uit het prentenboek van het jaar “Ssst, de tijger slaapt”

Vanuit de ouderbijdrage hebben wij de prentenboeken top 10 kunnen aanschaffen. Een mooie aanvulling voor onze schoolbibliotheek. Dank daarvoor!
Naast de deuren van de klas vindt u een intekenlijst. Als u het leuk vindt om ook te komen voorlezen in de klas: schrijf u dan in…

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop gestort mag worden, is:
NL 11 ABNA 0509 1122 34
tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis)
Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-
Kinderen die na de meivakantie instromen betalen € 30,-

Studiedagen 5 en 6 februari
Op 5 en 6 februari zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studietwee daagse. De eerste dag zal in het teken staan van IPC. We krijgen weer een training en gaan het komende thema verder uitwerken.
De tweede dag staat in het teken van Engels. Ook daarvoor komt er een trainer, die samen met ons verder bouwt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op woensdag 7 februari zien we de kinderen graag weer terug in de klassen.

Belangrijke data

 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
 • Woensdag 14 februari: Juf Marielle naar Kenia
 • Vrijdag 23 februari: Afsluiting IPC thema brrr koud.
 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart:Voorjaarsvakantie
 • Vrijdag 9 maart: Het tweede rapport gaat mee naar huis
 • 12 t/m 16 maart: Rapportgesprekken
 • Vrijdag 30 maart (goede vrijdag)Studiedag: de kinderen zijn vrij.
 • Maandag 2 april: Tweede paasdag: de kinderen zijn dan vrij

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom.
Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom:
023-2302004

We wensen u een fijne week
Team Cruquiusschool

Themabrief IPC project “Brrr wat is het koud!”

IPC project: Brrr wat is het koud!

Het thema maakt onderdeel uit van IPC Early Years. De thema’s zijn speciaal geschreven voor jonge kinderen en sluiten aan bij de belangrijke ontwikkelingsgebieden van kleuters.In een rijke leeromgeving gaat uw kind zoveel mogelijk ontdekken en leren over de winter. Er is aandacht voor het weer, winterkleding, sneeuw en ijs, de ijsbaan en dieren in de winter. Ook kijken we hoe de winter er in andere landen uitziet.

In de klas zullen verschillende leerplaatsen worden ingericht:

 • De huishoek wordt een knus huis waar de kachel brandt. Hoe hou je kou buiten? En kleed je je warm genoeg aan?
 • De bouwhoek wordt een ijsbaan. Wellicht wel met een Koek en Zopie tentje.
 • In de informatieplaats liggen boeken, praatplaten en de Ipads om filmpjes op te kijken.
 • In het atelier werken we aan motorische ontwikkeling door verschillende technieken aan te bieden, maar wordt de creativiteit ook gestimuleerd door winterwerkjes. We ontdekken alles over ijs, smelten en vriezen en glijden.

Leerwand

In de klas zult u een leerwand zien ontstaan. Elk thema heeft een vaste opbouw, die u op de leerwand gevisualiseerd zult zien:

 • Het startpunt: waarbij we een thema bij de kinderen introduceren.
 •  Kennisoogst: waarbij we samen met de kinderen kijken wat we allemaal al weten over een onderwerp.
 • Daarna de uitleg van het thema: daar vindt u onze plannen voor het thema: wat we gaan onderzoeken en leren. Als we dat hebben besproken met de kinderen, gaan we aan de slag in de leerplaatsen.
 • Onder het kopje de leerplaatsen vindt u verschillende foto’s, werkjes en uitspraken van alles wat er in de leerplaatsen gebeurt: wat en hoe kinderen daar leren.
 • Tenslotte de afsluiting, waar we evalueren wat we allemaal hebben geleerd en hebben ontdekt.

Het thema “Brrr wat is het koud” sluiten we af op vrijdag 23 februari.  We willen u daar van harte bij uitnodigen. U ontvangt later nog meer over informatie over het tijdstip.

Gezocht

Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema, zijn we op zoek naar de volgende materialen:

 • Winterkleding
 • Skibroeken
 • Sjaals
 • Wanten
 • Mutsen
 • Schaatsen (verschillende soorten)
 • Witte lakens of lappen, nepsneeuw, sneeuwkleden
 • Thermometers
 • Piepschuim verpakkingsmateriaal

We zijn blij als we de spullen mogen lenen: zet u dan de naam van uw kind er duidelijk op? Als we de spullen mogen houden hoeven ze niet voorzien te worden van een naam. Tot slot: heeft u thuis winterse foto’s van uw kind? In de sneeuw? Op skivakantie? Besneeuwde bergtoppen? Wij zouden ze graag in de klas ophangen!

Doet u mee?

De kracht van het stellen van vragen staat tijdens het werken steeds centraal. De rol van de leerkracht is steeds ondersteunend en coachend: we zijn steeds met de kinderen in gesprek: we spelen mee en stellen vragen, waardoor kinderen de volgende stap gaan uitproberen. De leerkracht krijgt zo zicht op de ontwikkeling en kan feedback geven en stimuleren. Thuis kunt u dat natuurlijk ook!Stel uw kind zoveel mogelijk open vragen die uw kind uitdagen om te vertellen wat we op school hebben gedaan of wat hij/zij heeft geleerd of ontdekt. We hopen dat u met ons en de kinderen meegeniet van alles wat we gaan beleven in de klas. En schroom niet om uw ervaringen met ons te delen!

Reiziger Tanja

Tijdens dit thema krijgen we weer een reiziger van Op Stoom op bezoek. Dit keer is dat Tanja. Zij is gespecialiseerd in textiele werkvormen en gaat ons helpen om met wol en stof creatief bezig te zijn tijdens dit thema. Beide groepen krijgen drie keer een uur les.

English Corner:

 Vanaf dit thema gaan we werken met een English Corner. Daar kunnen de kinderen op de Ipad met een Engelse App werken, Engelse liedjes oefenen en geven we opdrachten in het Engels. Heeft u thuis nog boekjes, platen of ander Engels materiaal thuis? Wij gebruiken het graag in onze hoek!

Studiedagen

Op maandag 5 en dinsdag 6 februari hebben wij een studie twee daagse. Op maandag hebben we het tweede deel van onze IPC training: samen met onze trainster Christy gaan we dieper in op IPC, de werkwijze en hoe we in de klas uitdagende hoeken kunnen creëren voor onze kinderen. Op dinsdag starten we met de training van Early bird en gaan we ons verdiepen in het Engels op de Cruquiusschool.

Belangrijke data:

 • 15 januari: start thema
 • 29 januari, 12 en 19 februari: Reizigster Tanja in de klassen
 • 5 en 6 februari: Studie twee daagse. De kinderen zijn dan vrij.
 • Vrijdag 23 februari: Afsluiting thema
 • 26 februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dan vrij.

Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief december

BHV gediplomeerd

Juf Carolina en juf Suzanne hebben beide een BHV diploma. Daar horen ook herhalingscursussen bij om hun kennis up tot date te houden. Na twee bijscholingsdagen zijn deze stoere juffen weer helemaal bijgeschoold.

Juf Marielle naar Kenia

Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan. Meer dan ooit hebben wij elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Ik mag mijn passie volgen om over grenzen heen onderwijs van mondiale betekenis te ontwikkelen. T4T werkt hieraan door kennis, ervaring en inzichten van iedereen te delen.
Het is vaak toeval dat we iets meemaken, waarvan we achteraf zeggen dat het ons veel heeft geleerd. Teachers4teachers organiseert dit toeval door leerkrachten mee te nemen naar een andere wereld. Je stapt uit the box, je leert weer improviseren, je werkt samen met collega’s van andere scholen, je oefent in intensieve interactie. Je verrijkt je ervaring op een buitengewoon indringende wijze. Je zult het nooit meer vergeten. In 2015 mocht ik dit avontuur al een keer meemaken en dit jaar mag ik nogmaals mee op reis. Vooral ook omdat het programma dit jaar is gericht op het jonge kind: kleuters, waar mijn expertise en mijn hart ligt.We zien de kinderen in Nederland opgroeien in een wereld zonder grenzen. Door internet zijn ze verbonden met de wereld. Veel van onze kinderen zullen later te maken krijgen met buitenlandse collega’s n studeren en werken in een ander land. Deelname aan het T4Tprogramma helpt om beter begrip op te bouwen voor het leven in “the global village”. Die verrijking neem ik mee terug naar de Cruquiusschool. Van 14 t/m 23 februari ben ik daarom afwezig. Juf Carolina en juf Suzanne zullen mijn werkdagen overnemen. Marielle

Even voorstellen:

Beste ouders van de Cruquiusschool,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Irma van Woerkom en ik zal de komende tijd het team ondersteunen in het kader van mijn reïntegratietraject. Sommige ouders zullen mij misschien kennen van basisschool Ter Cleeff. Daar sta ik al heel wat jaren met veel plezier voor de klas bij de kleuters. Zelf woon ik ook in Haarlem met mijn twee zoons van 17 en 20 en mijn hondje Fedor. Op woensdag, donderdag of vrijdag ben ik op school aanwezig.

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop de € 100 gestort mag worden, is: NL 11 ABNA 0509 1122 34 tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis) Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-

Gelukkig nieuwjaar

Na een fijne kerstvakantie hopen we u allemaal gezond en wel weer terug te zien op maandag 8 januari. Om 08.15 uur gaat de deur weer open. In de klassen staat de champagne klaar. Om 08.30 uur klinken we samen op een gezond 2018!

Genoten van alle festiviteiten

De afgelopen maand hebben we twee fantastische feesten gevierd: Sinterklaas en Kerst. De kinderen hebben genoten van de rommelpiet, aangespoelde pakjes en het bezoek van de Sint en zijn Piet zelf. Wat een spannende tijd!

Daarna kwam de rust een beetje terug met het kerstfeest. Het versieren van de boom en van de klas, de lichtjes in de gangen en natuurlijk het kerstdiner. Wat is het leuk om de kinderen in hun mooie kleren aan tafel te zien zitten. We hebben genoten van een heerlijk kerstdiner: lieve ouders: bedankt voor jullie bijdrage daaraan. De vakantie werd ingeluid met warme chocomel en onze voorstelling “omdat het Kerstmis was”… die we samen met de kinderen van de Argonauten speelden. Een mooie afsluiting van 2017.

Belangrijke data

 • 25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
 • Maandag 8 januari:08.30 uur: Gezamenlijke inloop met toast op het nieuwe jaar!
 • Maandag 15 januari: Start IPC Thema “Brrr wat is het koud!”
 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne vakantie, gezellige feestdagen en alle goeds voor 2018 !

Team Cruquiusschool