Inschrijven en aannamebeleid

Inschrijven en aannamebeleid obs Cruquiusschool

Logo Cruquiusschool Haarlem

Ambitie Spaarnesant

Openbare bassischool Cruquius valt onder het bestuur van de stichting Spaarnesant. Binnen Spaarnesant is één van de ambities: voor ieder kind thuisnabij onderwijs. Binnen Spaarnesant vinden we dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt naar school zouden moeten. Verder hebben wij als openbaar onderwijs de verplichting om alle kinderen van een plek te voorzien op een van onze scholen. Vanwege een tekort aan die onderwijsplekken is in augustus 2016 onze school gestart.

Aannamebeleid Cruquiusschool.

Wij willen kinderen graag een onderwijsplek bieden nabij hun huis. Daarnaast kijken we ook naar de groepsgrootte. We willen dat onze groepen niet meer dan 30 leerlingen tellen. Tot slot vinden wij het belangrijk dat kinderen van één gezin naar dezelfde school kunnen. Vandaar dat we de volgende uitgangspunten hebben opgesteld:

1:Kinderen die in de omgeving van de school wonen, hebben voorrang op kinderen die verder weg wonen. Het primaire voedingsgebied is geen postcode gebied, maar een cirkel op de kaart (zie bijlage)

2: Er is een grens van 30 leerlingen, vanaf groep 3. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken als dit noodzakelijk is om kinderen uit het primaire voedingsgebied van een school te plaatsen, maar alleen als de samenstelling van de groep zodanig is, dat dit op een verantwoorde manier kan. Op een groep kan worden uitgebreid naar 32 leerlingen, wordt eerst met de betrokken leerkracht(en) en intern begeleider overlegd.

3: Kinderen die al een broertje of zusje op de Cruquiusschool hebben, worden altijd geplaatst (indien tijdig aangemeld) en hebben voorrang op kinderen die als oudste van het gezin worden aangemeld.

4: Bij een teveel aan aanmeldingen, met dezelfde gezinssituatie en wonend in het primaire voedingsgebied, is de datum van aanmelding bepalend.

Zodra we een inschrijfformulier hebben ontvangen, informeren wij u of uw kind geplaatst kan worden op de Cruquiusschool. Als uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u een schriftelijke bevestiging en garanderen wij een plek voor uw kind. U mag dan niet op een andere school staan ingeschreven of op de wachtlijst staan: wij garanderen immers een plek voor uw kind. Als we uw kind niet kunnen plaatsen, komt u kind bij ons op de wachtlijst. In die gevallen bent u vrij om op andere scholen in te schrijven, omdat we geen plek kunnen garanderen.

Het primaire voedingsgebied van de school

Onze school ligt op de grens van 3 postcodegebieden. Eén postcode is daarom moeilijk aan te geven. We hebben een denkbeeldige cirkel op de kaart getrokken en hanteren dat gebied als ons primaire voedingsgebied. De noordgrens wordt gevormd door een denkbeeldige lijn over de Botermarkt naar het Teylers museum. De zuidgrens wordt gevormd door een denkbeeldige lijn van  de Edisonstraat over de Leidse Vaart naar de Zomerlustlaan. De westgrens wordt gevormd door het spoor bij de van Oosten de Bruijnstraat. De oostgrens wordt gevormd door het Spaarne.

IMG_7368

De aanname van zij – instromers.

Als u verhuist van een ander postcode gebied naar ons voedingsgebied en om die reden een nieuwe school zoekt, gelden de bovengenoemde regels. Daarnaast vindt er bij de komst van een andere school  altijd overleg plaats met de school waar uw kind vandaan komt. Wisselt u van school binnen het primaire voedingsgebied, volgen we een uitgebreidere procedure:

  • Overleg met de ouders
  • Overleg met de school van herkomst
  • Eventuele observatie van de school van herkomst.

Een wisseling van school is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. We kijken daarom bij de plaatsing zorgvuldig of de Cruquius de juiste school is voor uw kind.

U vindt het inschrijfformulier onder het kopje “aanmelden” op onze site. Aanvullend bij het inschrijfformulier ontvangen we graag een kopie van de ID en een kopie van de zorgpas.

Wij evalueren elk jaar ons aanname beleid. Dat kan leiden tot aanpassing van het primaire voedingsgebied.