Nieuwsbrief januari

Brrrr wat is het koud! 

15 januari zijn we begonnen met ons thema Brrr wat is het koud. Als startactiviteit wilden juf Suzanne en juf Carolina naar het strand… de kinderen vonden dat niet zo’n goed idee en konden al heel goed uitleggen waarom dat in dit seizoen echt niet kon! Op dit moment wordt er in beide klassen druk gewerkt aan sneeuwpoppen: waarbij tellen en getalbegrip centraal staat, worden verschillende winterwoorden ontdekt, gestempeld en geschreven en zijn we bezig om in de klassen een ijsbaan te maken. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we “schaatsen” in de klas? Gaan we schaatsen verhuren? En hoe organiseer je dat dan…. Deze week krijgen we bezoek van Tanja, de textiel reiziger van Op Stoom, die met ons aan winterkleding gaat werken. Kortom: ons thema is volop in ontwikkeling. Als u thuis nog schaatsen heeft, zijn wij daar erg blij mee. Ook andere wintermaterialen zijn welkom. U vindt ons wensenlijstje in de themabrief.

 

Ouder – School Platform

Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school. We zijn nog maar een school van twee groepen, maar met een fijne betrokken oudergroep.
De school is op dit moment nog te klein voor een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Deze vormen van structureel overleg tussen school en een vertegenwoordiging van ouders gaan we in de toekomst zeker organiseren.
Tot die tijd wil de Cruquiusschool de samenwerking graag verder optimaliseren door het inrichten van een ouder – school platform. Een overleg tussen vertegenwoordiging van de ouders en het team van leraren. Tijdens dit overleg, dat enkele keren per jaar plaats zal vinden, praten we o.a. over de ambities, de plannen en de ontwikkeling van de school. Daarnaast kunnen we vanuit dit platform ook praktische zaken waarbij we hulp nodig hebben vorm geven. Denk aan excursies, uitstapjes en vieringen. We zijn op zoek naar 3 of 4 enthousiaste ouders die deel willen nemen aan dit platform. Eén van hen zullen we tevens vragen om de rol van penningmeester op zich te nemen en de gelden van de ouderbijdrage te beheren.
Indien u belangstelling heeft graag een mail naar info@cruquiusschool.nl

Cito toetsen

Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van een eventueel kinderdagverblijf bleef u tot het vierde levensjaar van uw kind goed op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een nieuwe fase aan: de basisschooltijd. De school krijgt de hele dag door informatie over wat onze leerlingen kunnen en wat ze nog kunnen of moeten leren. Door interactie en observaties van hetgeen uw kind dagelijks laat zien krijgen wij een goed beeld. De methode onafhankelijke Cito toetsen zijn voor ons een extra hulpmiddel om een nog objectiever en completer beeld te krijgen. De opbrengst van deze toetsen, die wij twee keer per schooljaar afnemen, geven ons inzicht hoe de reken- en taalontwikkeling van uw kind verloopt. Wat gaat goed en waar liggen kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling? Het resultaat van een toets draagt wel bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De Cito toetsen vormen een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Wanneer je met vaste regelmaat toetst, is er gedurende de schoolperiode een duidelijke lijn te zien. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat van op zichzelf staande toetsen. We hebben ervoor gekozen om deze leerlijn te starten vanaf midden groep 2. Daarom hebben we de afgelopen maand bij de oudste kleuters (leerlingen van groep 2) de Cito toetsen voor taal en rekenen afgenomen. De resultaten bespreken we met u tijdens de rapportgesprekken half maart. Meestal vormen de Cito toetsen een bevestiging van het beeld dat wij reeds van uw kind hebben. Wij leggen als leerkrachten en school daarom geen extra druk op de toetsen. Wij zien immers veel meer dan deze toets scores..

Verbouwing..
Begin december is het bouwbedrijf Thunnissen begonnen met de renovatie van de twee lokalen aan de rechterzijde van de school. 
Beide lokalen worden voorzien van isolatie, nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe voorzetwanden, een hele nieuwe vloer en een nieuw plafond, met daarin een luchtverversing- en verwarmingssysteem. Ook is er een nieuwe voordeur geplaatst en zijn de ramen van de hal en toiletgroepen vervangen.
Wij hopen vóór de meivakantie de werkzaamheden te hebben afgerond, maar houden wel een slag om de arm. De rest van het schoolgebouw zal dezelfde metamorfose ondergaan. Deze ‘grote’ verbouwing start vermoedelijk in januari 2019. Om u te informeren over deze plannen en u vast een inkijkje te geven in het uiteindelijke resultaat organiseren wij op donderdag 17 mei een informatieavond op school. Voor de omwonenden van de school, onze buurtbewoners, zullen wij ook een informatieavond organiseren. De datum voor deze avond volgt nog.

Hulp gevraagd 

Als de juf Tanja bij ons komt om te werken met textiel, is het fijn als er extra handen in de klas zijn.
Met name op maandag 12 februari is dat nodig.
Groep 1/2 B heeft hulp nodig van 09.00 uur tot 10.30 uur. Groep 1A heeft hulp nodig tussen 10.30 uur en 11.30 uur.
Vindt u het leuk om te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Juf Marielle naar Kenia

Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan.
Van 14 t/m 23 februari ben ik afwezig. Juf Carolina werkt als gewoonlijk op maandag en dinsdag. Zij neemt ook de twee vrijdagen in deze periode over. Juf Suzanne werkt de woensdagen en donderdagen voor mij in deze twee weken. Marielle

Voorleesdagen

Afgelopen woensdag zijn de voorleesdagen gestart.
Meester Ad las in beide groepen voor uit het prentenboek van het jaar “Ssst, de tijger slaapt”

Vanuit de ouderbijdrage hebben wij de prentenboeken top 10 kunnen aanschaffen. Een mooie aanvulling voor onze schoolbibliotheek. Dank daarvoor!
Naast de deuren van de klas vindt u een intekenlijst. Als u het leuk vindt om ook te komen voorlezen in de klas: schrijf u dan in…

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop gestort mag worden, is:
NL 11 ABNA 0509 1122 34
tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis)
Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-
Kinderen die na de meivakantie instromen betalen € 30,-

Studiedagen 5 en 6 februari
Op 5 en 6 februari zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studietwee daagse. De eerste dag zal in het teken staan van IPC. We krijgen weer een training en gaan het komende thema verder uitwerken.
De tweede dag staat in het teken van Engels. Ook daarvoor komt er een trainer, die samen met ons verder bouwt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op woensdag 7 februari zien we de kinderen graag weer terug in de klassen.

Belangrijke data

 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
 • Woensdag 14 februari: Juf Marielle naar Kenia
 • Vrijdag 23 februari: Afsluiting IPC thema brrr koud.
 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart:Voorjaarsvakantie
 • Vrijdag 9 maart: Het tweede rapport gaat mee naar huis
 • 12 t/m 16 maart: Rapportgesprekken
 • Vrijdag 30 maart (goede vrijdag)Studiedag: de kinderen zijn vrij.
 • Maandag 2 april: Tweede paasdag: de kinderen zijn dan vrij

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom.
Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom:
023-2302004

We wensen u een fijne week
Team Cruquiusschool

Themabrief IPC project “Brrr wat is het koud!”

IPC project: Brrr wat is het koud!

Het thema maakt onderdeel uit van IPC Early Years. De thema’s zijn speciaal geschreven voor jonge kinderen en sluiten aan bij de belangrijke ontwikkelingsgebieden van kleuters.In een rijke leeromgeving gaat uw kind zoveel mogelijk ontdekken en leren over de winter. Er is aandacht voor het weer, winterkleding, sneeuw en ijs, de ijsbaan en dieren in de winter. Ook kijken we hoe de winter er in andere landen uitziet.

In de klas zullen verschillende leerplaatsen worden ingericht:

 • De huishoek wordt een knus huis waar de kachel brandt. Hoe hou je kou buiten? En kleed je je warm genoeg aan?
 • De bouwhoek wordt een ijsbaan. Wellicht wel met een Koek en Zopie tentje.
 • In de informatieplaats liggen boeken, praatplaten en de Ipads om filmpjes op te kijken.
 • In het atelier werken we aan motorische ontwikkeling door verschillende technieken aan te bieden, maar wordt de creativiteit ook gestimuleerd door winterwerkjes. We ontdekken alles over ijs, smelten en vriezen en glijden.

Leerwand

In de klas zult u een leerwand zien ontstaan. Elk thema heeft een vaste opbouw, die u op de leerwand gevisualiseerd zult zien:

 • Het startpunt: waarbij we een thema bij de kinderen introduceren.
 •  Kennisoogst: waarbij we samen met de kinderen kijken wat we allemaal al weten over een onderwerp.
 • Daarna de uitleg van het thema: daar vindt u onze plannen voor het thema: wat we gaan onderzoeken en leren. Als we dat hebben besproken met de kinderen, gaan we aan de slag in de leerplaatsen.
 • Onder het kopje de leerplaatsen vindt u verschillende foto’s, werkjes en uitspraken van alles wat er in de leerplaatsen gebeurt: wat en hoe kinderen daar leren.
 • Tenslotte de afsluiting, waar we evalueren wat we allemaal hebben geleerd en hebben ontdekt.

Het thema “Brrr wat is het koud” sluiten we af op vrijdag 23 februari.  We willen u daar van harte bij uitnodigen. U ontvangt later nog meer over informatie over het tijdstip.

Gezocht

Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema, zijn we op zoek naar de volgende materialen:

 • Winterkleding
 • Skibroeken
 • Sjaals
 • Wanten
 • Mutsen
 • Schaatsen (verschillende soorten)
 • Witte lakens of lappen, nepsneeuw, sneeuwkleden
 • Thermometers
 • Piepschuim verpakkingsmateriaal

We zijn blij als we de spullen mogen lenen: zet u dan de naam van uw kind er duidelijk op? Als we de spullen mogen houden hoeven ze niet voorzien te worden van een naam. Tot slot: heeft u thuis winterse foto’s van uw kind? In de sneeuw? Op skivakantie? Besneeuwde bergtoppen? Wij zouden ze graag in de klas ophangen!

Doet u mee?

De kracht van het stellen van vragen staat tijdens het werken steeds centraal. De rol van de leerkracht is steeds ondersteunend en coachend: we zijn steeds met de kinderen in gesprek: we spelen mee en stellen vragen, waardoor kinderen de volgende stap gaan uitproberen. De leerkracht krijgt zo zicht op de ontwikkeling en kan feedback geven en stimuleren. Thuis kunt u dat natuurlijk ook!Stel uw kind zoveel mogelijk open vragen die uw kind uitdagen om te vertellen wat we op school hebben gedaan of wat hij/zij heeft geleerd of ontdekt. We hopen dat u met ons en de kinderen meegeniet van alles wat we gaan beleven in de klas. En schroom niet om uw ervaringen met ons te delen!

Reiziger Tanja

Tijdens dit thema krijgen we weer een reiziger van Op Stoom op bezoek. Dit keer is dat Tanja. Zij is gespecialiseerd in textiele werkvormen en gaat ons helpen om met wol en stof creatief bezig te zijn tijdens dit thema. Beide groepen krijgen drie keer een uur les.

English Corner:

 Vanaf dit thema gaan we werken met een English Corner. Daar kunnen de kinderen op de Ipad met een Engelse App werken, Engelse liedjes oefenen en geven we opdrachten in het Engels. Heeft u thuis nog boekjes, platen of ander Engels materiaal thuis? Wij gebruiken het graag in onze hoek!

Studiedagen

Op maandag 5 en dinsdag 6 februari hebben wij een studie twee daagse. Op maandag hebben we het tweede deel van onze IPC training: samen met onze trainster Christy gaan we dieper in op IPC, de werkwijze en hoe we in de klas uitdagende hoeken kunnen creëren voor onze kinderen. Op dinsdag starten we met de training van Early bird en gaan we ons verdiepen in het Engels op de Cruquiusschool.

Belangrijke data:

 • 15 januari: start thema
 • 29 januari, 12 en 19 februari: Reizigster Tanja in de klassen
 • 5 en 6 februari: Studie twee daagse. De kinderen zijn dan vrij.
 • Vrijdag 23 februari: Afsluiting thema
 • 26 februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dan vrij.

Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief december

BHV gediplomeerd

Juf Carolina en juf Suzanne hebben beide een BHV diploma. Daar horen ook herhalingscursussen bij om hun kennis up tot date te houden. Na twee bijscholingsdagen zijn deze stoere juffen weer helemaal bijgeschoold.

Juf Marielle naar Kenia

Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan. Meer dan ooit hebben wij elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Ik mag mijn passie volgen om over grenzen heen onderwijs van mondiale betekenis te ontwikkelen. T4T werkt hieraan door kennis, ervaring en inzichten van iedereen te delen.
Het is vaak toeval dat we iets meemaken, waarvan we achteraf zeggen dat het ons veel heeft geleerd. Teachers4teachers organiseert dit toeval door leerkrachten mee te nemen naar een andere wereld. Je stapt uit the box, je leert weer improviseren, je werkt samen met collega’s van andere scholen, je oefent in intensieve interactie. Je verrijkt je ervaring op een buitengewoon indringende wijze. Je zult het nooit meer vergeten. In 2015 mocht ik dit avontuur al een keer meemaken en dit jaar mag ik nogmaals mee op reis. Vooral ook omdat het programma dit jaar is gericht op het jonge kind: kleuters, waar mijn expertise en mijn hart ligt.We zien de kinderen in Nederland opgroeien in een wereld zonder grenzen. Door internet zijn ze verbonden met de wereld. Veel van onze kinderen zullen later te maken krijgen met buitenlandse collega’s n studeren en werken in een ander land. Deelname aan het T4Tprogramma helpt om beter begrip op te bouwen voor het leven in “the global village”. Die verrijking neem ik mee terug naar de Cruquiusschool. Van 14 t/m 23 februari ben ik daarom afwezig. Juf Carolina en juf Suzanne zullen mijn werkdagen overnemen. Marielle

Even voorstellen:

Beste ouders van de Cruquiusschool,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Irma van Woerkom en ik zal de komende tijd het team ondersteunen in het kader van mijn reïntegratietraject. Sommige ouders zullen mij misschien kennen van basisschool Ter Cleeff. Daar sta ik al heel wat jaren met veel plezier voor de klas bij de kleuters. Zelf woon ik ook in Haarlem met mijn twee zoons van 17 en 20 en mijn hondje Fedor. Op woensdag, donderdag of vrijdag ben ik op school aanwezig.

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop de € 100 gestort mag worden, is: NL 11 ABNA 0509 1122 34 tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis) Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-

Gelukkig nieuwjaar

Na een fijne kerstvakantie hopen we u allemaal gezond en wel weer terug te zien op maandag 8 januari. Om 08.15 uur gaat de deur weer open. In de klassen staat de champagne klaar. Om 08.30 uur klinken we samen op een gezond 2018!

Genoten van alle festiviteiten

De afgelopen maand hebben we twee fantastische feesten gevierd: Sinterklaas en Kerst. De kinderen hebben genoten van de rommelpiet, aangespoelde pakjes en het bezoek van de Sint en zijn Piet zelf. Wat een spannende tijd!

Daarna kwam de rust een beetje terug met het kerstfeest. Het versieren van de boom en van de klas, de lichtjes in de gangen en natuurlijk het kerstdiner. Wat is het leuk om de kinderen in hun mooie kleren aan tafel te zien zitten. We hebben genoten van een heerlijk kerstdiner: lieve ouders: bedankt voor jullie bijdrage daaraan. De vakantie werd ingeluid met warme chocomel en onze voorstelling “omdat het Kerstmis was”… die we samen met de kinderen van de Argonauten speelden. Een mooie afsluiting van 2017.

Belangrijke data

 • 25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
 • Maandag 8 januari:08.30 uur: Gezamenlijke inloop met toast op het nieuwe jaar!
 • Maandag 15 januari: Start IPC Thema “Brrr wat is het koud!”
 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne vakantie, gezellige feestdagen en alle goeds voor 2018 !

Team Cruquiusschool

 

Kerstdiner & kerstvoorstelling

Beste ouders,

Het einde van het jaar nadert en de kerstvakantie staat voor de deur.
Op donderdag 21 december hebben wij ons Kerstdiner.
Wilt u uw kind daarvoor een bord, beker en bestek meegeven? Graag uiterlijk donderdagochtend, zodat we alles kunnen klaarzetten voor de avond. Daarnaast willen we u vragen iets lekkers te maken voor ons kerstdiner. De intekenlijsten hangen al klaar op de prikborden naast de klassen. Behalve een lekker hapje kunt u ook denken aan iets te drinken of een toetje. Samen kunnen we er een feestelijk en gevarieerd diner van maken. U kunt uw bijdrage kwijt op de “buffettafel “in de klas als u uw kind komt brengen.
De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht in hun mooiste kerst outfit. In de klassen staat dan alles klaar. Rond 18.15 uur komen de twee klassen bij elkaar om te luisteren naar een kerstverhaal verteld door juf Ellen. Om 18.30 uur kunt u uw kind ophalen in de klas. Samen lopen we dan naar buiten om een sterretje af te steken en zo het kerstdiner af te sluiten.

De volgende dag begint de laatste schooldag gewoon om 08.30 uur. Maar we willen graag samen met u de vakantie inluiden.
U bent van harte uitgenodigd om op vrijdag 22 december te proosten op de vakantie en het nieuwe jaar. Onder het genot van een glaasje warme chocomel met iets lekkers kunt u bovendien genieten van onze voorstelling: “Omdat het kerstmis is….” Gespeeld door de kinderen van IKC de Argonauten én de Cruquiusschool.
De deur gaat om 11.15 uur open. U kunt dan plaatsnemen in het toneellokaal boven aan het einde van de gang. Als u een plekje heeft gevonden, lopen wij met de kinderen naar het podium en spelen onze voorstelling. Ons optreden duurt ongeveer een kwartiertje. Daarna kunt u samen met uw kind een glaasje chocomel drinken en dan samen lekker naar huis om vakantie te vieren. Haalt u voor u naar huis gaat nog even de tas van uw kind uit de klas?
Voor de voorstelling hebben de kinderen twee waxinelichtjes op batterij nodig. Wilt u deze voor vrijdag de 22e aan uw kind meegeven?
Tot slot willen we vragen of er een paar mensen in de gelegenheid zijn om ons voor de voorstelling te helpen met het klaarzetten van het podium en de stoelen. We willen daar graag om 10.00 uur mee starten. Vele handen maken licht werk… U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
We hebben er veel zin in! Hopelijk tot vrijdag 22 december…
Team van IKC de Argonauten en de Cruquiusschool

Motoriek

Motoriek onder de loep

Graag willen wij u iets vertellen over motoriek bij kinderen en waarom wij daar op school aandacht aan besteden.

Er wordt over 2 soorten motoriek gesproken, namelijk de grove en de fijne motoriek. Bij de grove motoriek gaat het om de grote en grove bewegingen die je met je lijf maakt. Dit betekent bijvoorbeeld lopen, fietsen, huppelen, klimmen, balanceren e.d.

De fijne motoriek zijn meer de kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt bijvoorbeeld bij tekenen en schrijven en ook met het oppakken van kleine dingetjes.

Waarvoor heb je het nodig?

Je hebt een goede motoriek nodig om gecontroleerde bewegingen uit te kunnen voeren, zonder dat je zelf valt of dingen laat vallen.

De grove motoriek is belangrijk omdat je, wanneer je deze niet of onvoldoende beheerst, onhandig over zal komen. Je zult dan vaak vallen, tegen obstakels aanlopen en plotseling ongecontroleerde bewegingen maken.

De fijne motoriek is belangrijk om te leren schrijven, netjes te kleuren en om kleine voorwerpen te kunnen pakken.

Op school doen wij veel oefeningen die de grove en fijne motoriek stimuleren. Thuis kunt u ook spelenderwijs de fijne motoriek van uw kind oefenen.
We geven u graag wat tips. Het zijn tips die niet alleen zinvol zijn, maar ook heel leuk zijn om te doen!

Oefeningen om de fijne motoriek te stimuleren op school en thuis.

 •   met je vingers op tafel tikken
 •   met je duimen draaien
 •   piano spelen (net alsof)
 •   spreid- sluit met je vingers
 •   knikkeren
 •   plukjes van klei trekken
 •   oprollen van een bolletje wol/ lint
 •   schuim kloppen (met zeep/ garde)
 •   roeren en klutsen (tijdens het koken)
 •   schroefjes en moeren los en vast draaien
 •   bovenstaande met een schroevendraaier
 •   punniken, borduren, vlechten
 •   tolletjes draaien
 •   mini- steck
 •   sjoelen
 •   vingerhaken
 •   knopen ontwarren
 •   mandarijntjes pellen
 •   propjes frommelen
 •   muizentrapjes vouwen
 •   een handvol munten/ knikkers één voor één in een potje doen
 •   met je vingers knippen
 •  een vuist maken en dan één voor één terugtellen met je vingers
 •   met knijpers de was ophangen
 •   vingervoetballen met een klein balletje
 •   autootje rijden van links naar rechts over de tafel waarbij de onderarm op de tafel       blijft
 •   strepen tekenen van links naar rechts waarbij de onderarm op de tafel blijft
 •   schaduwfiguren maken met je handen
 •   slakkenhuisjes tekenen

Nieuwsbrief november

Engels

We zijn druk bezig om het Engels op school vorm te geven. Elke dag is er in de groepen een moment waarop Engels wordt gesproken. Om de dagen van de week te benoemen, te tellen of kleuren te benoemen, om liedjes aan te leren of om een spel te spelen. De leerkrachten spreken dan alleen maar Engels. Om duidelijk zichtbaar te maken wanneer we Engels spreken en wanneer Nederlands, dragen we een Engels beertje om onze nek. De ouders van Oliva hebben deze beertjes meegenomen uit Engeland. Heel erg bedankt Tim en Lorena! We zijn er heel erg blij mee!

Sinterklaas

We zitten er helemaal in: het Sinterklaasfeest. 5A81A6B5-370B-4552-A041-B2A971780856We volgen het Sinterklaasjournaal. De storm had al pakjes op het plein geblazen… het boek van Sinterklaas is ook in onze klassen gevonden en ook wij mogen onze schoen zetten… op dinsdag 28 november. Woensdag 29 november wachten we even tot iedereen er is voor we de klassendeur open doen…

En dan is het grote feest volgende week dinsdag. We verwachten Sint en zijn Piet rond 09.30 op het plein. Natuurlijk komt hij in alle klassen even kijken. De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht. We plaatsten de mooiste plaatjes natuurlijk meteen op Facebook: dan kunt u meegenieten.En mocht u thuis het feest ook op 5 december vieren? Dan is het niet erg als jullie er woensdag wat later zijn. De juffen zijn er gewoon om 08.15 uur. Om 09.30 verwachten we alle kinderen wel op school.

Kerst

Na Sinterklaas gaan we de spullen rustig opruimen en daarna staat het kerstfeest alweer voor de deur!

Op donderdag 21 december hebben wij een kerstdiner. We willen u vragen om allemaal een lekker hapje te maken voor in de klas. Vanaf woensdag 13 december hangen er naast de klassen intekenlijsten. Dan kunnen we voor een gevarieerd en lekker diner zorgen samen. Vanaf 17.15 uur gaat de deur open en kunt u de school binnen met de kinderen en met de hapjes. In hun mooiste kerstoutfit kunnen ze hun plek aan de dinertafel opzoeken. We gaan om 17.30 uur samen eten. Om 18.30 uur bent u weer van harte welkom om uw kind op te halen in de klas. Dan lopen we samen naar buiten om daar samen spetterend het diner af te sluiten.

De volgende ochtend is er nog school. Om 11.15 uur bent u van harte welkom om samen met ons lekkere warme chocomel te drinken en te kijken naar een kleine voorstelling van de kinderen. Om 12.00 uur start de kerstvakantie.

Gelukkig nieuwjaar

Na een fijne kerstvakantie hopen we u allemaal gezond en wel weer terug te zien op maandag 8 januari. Om 08.15 uur gaat de deur weer open. In de klassen staat de champagne klaar. Om 08.30 uur klinken we samen op een gezond 2018!

Onder de loep: motoriek

Elke dag geven we aandacht aan allerlei onderdelen in de klas. Soms vragen ouders: kunnen we thuis ook ergens mee oefenen? Vandaar deze maand onder de loep: Motoriek…

Er wordt over 2 soorten motoriek gesproken, namelijk de grove en de fijne motoriek. Bij de grove motoriek gaat het om de grote en grove bewegingen die je met je lijf maakt. Dit betekent bijvoorbeeld lopen, fietsen, huppelen, klimmen, balanceren e.d. De fijne motoriek zijn meer de kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt bijvoorbeeld bij tekenen en schrijven en ook met het oppakken van kleine dingetjes.

In de klas oefenen we op verschillende manieren de grove en de fijne motoriek. En we hebben verschillende leuke speltips om daar thuis ook mee te oefenen. U vindt ze in de bijlage én op onze website.

BHV gediplomeerd

Juf Carolina en juf Suzanne hebben beiden een BHV diploma. 4B412007-3E45-49A6-A1EC-AB4035395A69Daar horen ook herhalingscursussen bij om hun kennis up tot date te houden. Op maandag 20 november was de eerste herhalingsmiddag en op maandag 11 december is de tweede bijeenkomst. Omdat deze stoere juffen dan om 13.00 uur aanwezig moeten zijn, heeft Juf Marielle dan even de twee klassen samen. Daarna zijn de kundige juffen weer helemaal bijgeschoold

Interesse?

Op school staan 3 afgekeurde gymbanken. Op zich nog helemaal heel, maar niet meer veilig genoeg om op te gymmen. Als iemand interesse heeft: ze zijn gratis af te halen.

Belangrijke data

 • Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest
 • Donderdag 21 december: 17.30 uur – 18.30 uur: Kerstdiner op school.
 • Vrijdag 22 december: We gaan samen de kerstvakantie in om 12.00 uur Vanaf 11.15 zijn ouders van harte welkom op school
 • 25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
 • Maandag 8 januari: 08.30 uur: Gezamenlijke inloop met toast op het nieuwe jaar!
 • Maandag 15 januari: Start IPC Thema “Brrr wat is het koud!”
 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne week! Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief oktober

De eerste schoolmaand….
De eerste schoolmaand zit er alweer op. Wat zijn we goed gestart samen.
De informatieavond van 21 september was druk bezocht. Bij de gezamenlijke start hebben we u meer verteld over de plannen van dit jaar: de start van de trainingen voor het team op het gebied van IPC en Engels, de keuze voor een taal en rekenmethode en de plannen rondom de verbouwing. In de komende nieuwsbrieven zullen we u steeds op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond deze onderwerpen.
Ook hebben we de eerste studiedag alweer achter de rug: deze stond in het teken van IPC. We hebben het eerste thema voorbereid en gesproken over de vaste opbouw van elk thema. Centraal stond vooral de rijke leeromgeving in de klassen en het belang van spelend leren. Heel inspirerend allemaal. Maar veel belangrijker dan de informatieavond en de studiedag zijn de kinderen! Weer terug op school na de zomervakantie, of voor het eerst gestart op de basisschool. Wat fijn om ze bezig te zien in de groepen. Sprankelend of nog een beetje verlegen, ondernemend, vol verhalen en samen spelend met elkaar. Via de website, Facebook en de nieuwsbrieven laten we u meegenieten van al die prachtige momenten.

Klassenlijsten
Er zijn een aantal ouders die graag de klassenlijst ontvangen met daarop de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen in de groep van hun kind. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens op de klassenlijst staan, wilt u dat dan bij ons aangeven voor 10 oktober? Dan kunnen we de lijsten daarna in orde maken en uitdelen.

Jaarboekje
Het jaarboekje is klaar en beschikbaar! U vindt het boekje via: http://jaarboek.cruquiusschool.nl/ Binnenkort ook via een link op de site.

Staking 5 oktober
Werknemers in het primair onderwijs leggen dan voor één dag het werk neer. Wij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De staking is tevens gericht tegen het groeiende lerarentekort in Nederland.  De Cruquiusschool sluit zich aan bij de staking en is op 5 oktober dus gesloten.

Welkom op de wereldIMG-20170926-WA0023
U heeft er in de themabrief alles over kunnen lezen: we zijn gestart met ons eerste IPC thema. De introductie met babyfoto’s van juf was erg leuk. En de babyfoto’s van de kinderen zelf stromen nu binnen. Leuk om te zien! In de leerplaatsen wordt volop gespeeld, geleerd en nagedaan… er was zelfs een heuse bevalling op het plein… De betrokkenheid en het enthousiasme zijn erg groot!

Reizigers…

Ook dit jaar gebruiken we een deel van de ouderbijdrage om reizigers van Op Stoom in te zetten ter verdieping van ons thema. De komende 3 weken geeft meester Joost in de gymzaal les in samenwerken en samen spelen. Dat past mooi binnen ons thema: wat kan je lijf allemaal als je 4 jaar bent? En hoe kunnen we samen sterker worden? Meester Joost is er op dinsdag 3, 10 en 17 oktober… Brandoefening
Vandaag hebben we onze eerste brandoefening gedaan: wat moet je doen als het alarm afgaat? Gelukkig stonden alle kinderen keurig in een mum van tijd buiten. Goed gedaan!

Ouderbijdrage

We willen ons onderwijs graag extra verrijken met uw hulp. Daarvoor gebruiken wij de ouderbijdrage. De brief met de uitleg hierover is deze week via de mail verspreid. We zijn erg blij met uw bijdrage!

Belangrijke data :

 • Donderdag 5 oktober: Landelijke  staking leerkrachten basisonderwijs. De school is dicht!
 • Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie. De kinderen zijn dan vrij.
 • Woensdag 8 november: Afsluiting thema “welkom in de wereld”.
 • Vrijdag 10 november: Studiedag team. De kinderen zijn dan vrij.
 • Tijdens de studiedagen en de herfstvakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne week! Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief september

Welkom terug
Welkom terug op school! We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk jullie ook. We gaan er samen een fijn schooljaar van maken.

Samen in één gebouw
Net als vorig jaar zullen we samen met IKC de Argonauten in het gebouw zitten. De Agonauten hebben dit jaar 3 groepen in de school: twee kleutergroepen en een groep 3/4. Zij hebben de lokalen boven in gebruik. IMG_9314Het team van de Cruquiusschool:  Suzanne, Marielle, Ellen en Carolina. Team IKC de Argonauten: Peggy, Melissa, Rosemarie, Ellen en Maaike.

Peggy Kraakman is het aanspreekpunt van de Argonauten. Zij stelt zich hieronder aan u voor:IMG_9313
Beste Ouders van De Cruquiusschool, het afgelopen jaar heeft u mij vast al eens gezien en hebben wij elkaar misschien ook wel gesproken. Graag stel ik mij in deze eerste nieuwsbrief even aan u voor. Ik ben Peggy Kraakman en ben locatieleider van IKC De Argonauten. Als jong meisje wist ik al dat ik juf wilde worden. Na jaren voor de klas te hebben gestaan, sta ik de afgelopen 4 jaar naast de klas en ben ik leidinggevende. Voor mij is er geen mooier vak dan onderwijs dus het starten van een nieuwe school is voor mij het mooiste wat er is. Naast mijn werk op de Argonauten ben ik moeder van 2 fantastische kinderen en adjunct directeur op Ter Cleeff. Helaas kunnen wij nog niet in ons eigen gebouw en zijn wij ook het komende schooljaar nog gehuisvest in het pand van de Cruquiusschool. Gelukkig is de samenwerking heel fijn en hebben wij ook plezier van en met elkaar. Als ouder zult u mij regelmatig zien. Op wisselende dagen ben ik op school aanwezig en sta ik ’s morgens bij de deur om iedereen welkom te heten.  Vanaf dit schooljaar begroeten wij u ’s ochtends bij de deur als wij niet voor de klas staan. Op maandag doet Marielle dat. Peggy is er op wisselende dagen. Tot ziens!

Verbouwing
In de zomervakantie is er weer hard gewerkt aan het gebouw. De rechterkant: het lokaal beneden en het lokaal daarboven van Op Stoom worden helemaal vernieuwd. In de vakantie zijn de vloeren en plafonds verwijderd en is het grove breekwerk gedaan. Ook is er boven een nieuwe toiletgroep geplaatst.
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond: direct na de vakantie worden de nieuwe kozijnen geleverd. Die worden geplaatst en de lokalen krijgen dubbel glas. Daarna worden de plafonds en vloeren vernieuwd, komt er een nieuw ventilatiesysteem en nieuwe radiatoren.
De verwachting is, dat de werkzaamheden rond de herfstvakantie zullen zijn afgerond. Tot die tijd zal er nog overlast zijn. In overleg met de aannemer wordt de overlast tijdens lesuren tot een minimum beperkt.
We krijgen er iets moois voor terug! De volgende fase van de renovatie vindt plaats vanaf de volgende zomervakantie. We houden u op de hoogte van de plannen.

Toestemming

In de nieuwsbrief, op onze website en op onze Facebookpagina plaatsten wij regelmatig foto’s van activiteiten die we met de kinderen hebben gedaan. Dat gebeurt altijd in groepsverband en zonder vermelding van namen. Om de foto’s te kunnen plaatsen moet u als ouder toestemming geven. Dat moet per schooljaar gedocumenteerd worden. Wilt u het toestemmingsformulier ondertekenen en weer bij ons inleveren?

TSO

Tijdens de lunch zijn de medewerkers van Op Stoom in de klassen om de kinderen te begeleiden. De kosten voor deelname aan de TSO zijn dit schooljaar € 1,32 per dag. U sluit daarvoor een contract af met Op Stoom. Vergeet u niet om in te schrijven? Ook als u daarnaast BSO afneemt, moet er een aparte overeenkomst worden afgesloten voor de TSO. Dat kan via www.opstoom.nl

Naar huis

Om 14.15 uur is de school uit. We komen nu met 5 groepen naar buiten. Wij willen graag het overzicht behouden en zeker weten dat alle kinderen bij degene komen die hen ophaalt.
Vanaf dit schooljaar lopen de groepen met de leerkracht naar een afgesproken punt op het plein: langs het woonhuis aan de rechterkant op het plein. Van daaruit gaan ze naar huis. De afgesproken punten zijn aangegeven op het plein. We vragen u om te wachten bij de bankjes en het klimtoestel op het plein, zodat er voldoende ruimte is voor de klassen om zich op het afgesproken punt te verzamelen. Als uw kind de leerkracht gedag heeft gezegd, komt hij/zij naar u toe.

Fietsen parkerenIMG_9312

Veel ouders en kinderen komen op de fiets naar school. Vanwege de nieuwe afspraken bij het naar huis gaan, willen we Vriendelijk verzoeken om uw fiets buiten het plein, langs het hek te parkeren, aan de kant van het water. Als uw kind de fiets op school laat, kan zijn/haar fiets ook daar, aan de Noorder Emmakade, geparkeerd worden.

Ziek melden
Na de zomervakantie is iedereen weer topfit en uitgerust. Hieronder toch de afspraken rondom het ziek en afmelden  van uw kind.
Bij ziekte of verhindering graag bericht vóór schooltijd, vanaf 8.00 uur. Dat kan via 023-7440147 of via info@cruquiusschool.nl
Als uw kind niet op school is en wij hebben daarvan geen bericht ontvangen, wordt u door ons gebeld. Absenten worden dagelijks door de groepsleerkracht via een absentielijst bijgehouden.
Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Vrijstelling van schoolbezoek is bijvoorbeeld mogelijk bij ziekte, en belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Vrijstelling moet je van tevoren aanvragen bij de directeur van de school van je kind. Dat kan via het verlofformulier. Dat kunt u bij de leerkracht van uw kind ophalen.

Belangrijke data

 • Maandag 4 september: Eerste schooldag
 • Donderdag 21 september: Informatieavond vanaf 19.30 uur. U hoort meer over wat er dit jaar in de groepen gaat gebeuren.
 • Maandag 25 september: Studiedag: onze eerste training IPC. De kinderen zijn dan vrij.
 • Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: Herfstvakantie. De kinderen zijn dan vrij.

Tijdens de studiedagen en de herfstvakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004
De volgende nieuwsbrief ontvangt u eind september… We zien u allemaal graag vanaf maandag weer op school!

Fijn weekend,
Team Cruquiusschool

Schoolreis naar Natuur Speeleiland Haarlem

We zijn gister met elkaar op schoolreis naar Natuur Speeleiland in Haarlem geweest. Wat hebben we het getroffen met het weer en wat was het een geslaagde en gezellige dag! Bij aankomst werden we al verrast door de grootte van het terrein; wat een ruimte om lekker te spelen, te ravotten en te ontdekken! Juf Chantal vertelde wat we allemaal konden doen: hutten bouwen, diertjes verzamelen en bekijken met potjes en loepjes, krijten, door spannende kruiptunnels kruipen, rennen door het doolhof, vlinders bekijken in de vlindertuin, klimmen op de strobalen, balanceren op palen en nog zoveel meer! Hutten bouwen was wel heel gaaf! En naast vlinders, hommels, libellen en kleine insectjes zijn er ook baby fazanten gespot! Die pasten natuurlijk niet in een potje en ook waren ze gauw verdwenen in de struiken hoe dichterbij we kwamen… Na al dat rennen, zoeken en bouwen kregen we natuurlijk trek en dorst…tijd voor limonade en een appeltje! We mochten de klokhuizen over het hek heen gooien, die waren voor alle dieren die er leven. Nu hadden we weer energie voor de speurtocht…en wat hebben de mama’s ons goed geholpen bij het beantwoorden van de vragen. Juf Chantal heeft voor een heerlijke lunch gezorgd en het begon al aardig warm te worden in de doorkomende zon. Tot slot hebben we een parcours gelopen, waarbij we over de banden moesten lopen (wiebel, wiebel),  we door de kruiptunnel moesten, over de strobalen klommen en eindigden als handige aapjes over de takken. Aan het einde van de dag hebben we allemaal het Ruige Rakkers- diploma gehaald, YEAH!! Lieve mama’s, bedankt voor jullie hulp en het vervoer!

IMG_8676 IMG_8677 IMG_8675 IMG_8672 IMG_8674 IMG_8673 IMG_8678 IMG_8679 IMG_8680 IMG_8681 IMG_8670