Nieuwsbrief januari

Brrrr wat is het koud! 

15 januari zijn we begonnen met ons thema Brrr wat is het koud. Als startactiviteit wilden juf Suzanne en juf Carolina naar het strand… de kinderen vonden dat niet zo’n goed idee en konden al heel goed uitleggen waarom dat in dit seizoen echt niet kon! Op dit moment wordt er in beide klassen druk gewerkt aan sneeuwpoppen: waarbij tellen en getalbegrip centraal staat, worden verschillende winterwoorden ontdekt, gestempeld en geschreven en zijn we bezig om in de klassen een ijsbaan te maken. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we “schaatsen” in de klas? Gaan we schaatsen verhuren? En hoe organiseer je dat dan…. Deze week krijgen we bezoek van Tanja, de textiel reiziger van Op Stoom, die met ons aan winterkleding gaat werken. Kortom: ons thema is volop in ontwikkeling. Als u thuis nog schaatsen heeft, zijn wij daar erg blij mee. Ook andere wintermaterialen zijn welkom. U vindt ons wensenlijstje in de themabrief.

 

Ouder – School Platform

Vanaf de eerste dag in het korte bestaan van de Cruquiusschool is er sprake van een prettige samenwerking tussen ouders en school. We zijn nog maar een school van twee groepen, maar met een fijne betrokken oudergroep.
De school is op dit moment nog te klein voor een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Deze vormen van structureel overleg tussen school en een vertegenwoordiging van ouders gaan we in de toekomst zeker organiseren.
Tot die tijd wil de Cruquiusschool de samenwerking graag verder optimaliseren door het inrichten van een ouder – school platform. Een overleg tussen vertegenwoordiging van de ouders en het team van leraren. Tijdens dit overleg, dat enkele keren per jaar plaats zal vinden, praten we o.a. over de ambities, de plannen en de ontwikkeling van de school. Daarnaast kunnen we vanuit dit platform ook praktische zaken waarbij we hulp nodig hebben vorm geven. Denk aan excursies, uitstapjes en vieringen. We zijn op zoek naar 3 of 4 enthousiaste ouders die deel willen nemen aan dit platform. Eén van hen zullen we tevens vragen om de rol van penningmeester op zich te nemen en de gelden van de ouderbijdrage te beheren.
Indien u belangstelling heeft graag een mail naar info@cruquiusschool.nl

Cito toetsen

Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van een eventueel kinderdagverblijf bleef u tot het vierde levensjaar van uw kind goed op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een nieuwe fase aan: de basisschooltijd. De school krijgt de hele dag door informatie over wat onze leerlingen kunnen en wat ze nog kunnen of moeten leren. Door interactie en observaties van hetgeen uw kind dagelijks laat zien krijgen wij een goed beeld. De methode onafhankelijke Cito toetsen zijn voor ons een extra hulpmiddel om een nog objectiever en completer beeld te krijgen. De opbrengst van deze toetsen, die wij twee keer per schooljaar afnemen, geven ons inzicht hoe de reken- en taalontwikkeling van uw kind verloopt. Wat gaat goed en waar liggen kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling? Het resultaat van een toets draagt wel bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De Cito toetsen vormen een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Wanneer je met vaste regelmaat toetst, is er gedurende de schoolperiode een duidelijke lijn te zien. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat van op zichzelf staande toetsen. We hebben ervoor gekozen om deze leerlijn te starten vanaf midden groep 2. Daarom hebben we de afgelopen maand bij de oudste kleuters (leerlingen van groep 2) de Cito toetsen voor taal en rekenen afgenomen. De resultaten bespreken we met u tijdens de rapportgesprekken half maart. Meestal vormen de Cito toetsen een bevestiging van het beeld dat wij reeds van uw kind hebben. Wij leggen als leerkrachten en school daarom geen extra druk op de toetsen. Wij zien immers veel meer dan deze toets scores..

Verbouwing..
Begin december is het bouwbedrijf Thunnissen begonnen met de renovatie van de twee lokalen aan de rechterzijde van de school. 
Beide lokalen worden voorzien van isolatie, nieuwe kozijnen met dubbel glas, nieuwe voorzetwanden, een hele nieuwe vloer en een nieuw plafond, met daarin een luchtverversing- en verwarmingssysteem. Ook is er een nieuwe voordeur geplaatst en zijn de ramen van de hal en toiletgroepen vervangen.
Wij hopen vóór de meivakantie de werkzaamheden te hebben afgerond, maar houden wel een slag om de arm. De rest van het schoolgebouw zal dezelfde metamorfose ondergaan. Deze ‘grote’ verbouwing start vermoedelijk in januari 2019. Om u te informeren over deze plannen en u vast een inkijkje te geven in het uiteindelijke resultaat organiseren wij op donderdag 17 mei een informatieavond op school. Voor de omwonenden van de school, onze buurtbewoners, zullen wij ook een informatieavond organiseren. De datum voor deze avond volgt nog.

Hulp gevraagd 

Als de juf Tanja bij ons komt om te werken met textiel, is het fijn als er extra handen in de klas zijn.
Met name op maandag 12 februari is dat nodig.
Groep 1/2 B heeft hulp nodig van 09.00 uur tot 10.30 uur. Groep 1A heeft hulp nodig tussen 10.30 uur en 11.30 uur.
Vindt u het leuk om te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Juf Marielle naar Kenia

Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan.
Van 14 t/m 23 februari ben ik afwezig. Juf Carolina werkt als gewoonlijk op maandag en dinsdag. Zij neemt ook de twee vrijdagen in deze periode over. Juf Suzanne werkt de woensdagen en donderdagen voor mij in deze twee weken. Marielle

Voorleesdagen

Afgelopen woensdag zijn de voorleesdagen gestart.
Meester Ad las in beide groepen voor uit het prentenboek van het jaar “Ssst, de tijger slaapt”

Vanuit de ouderbijdrage hebben wij de prentenboeken top 10 kunnen aanschaffen. Een mooie aanvulling voor onze schoolbibliotheek. Dank daarvoor!
Naast de deuren van de klas vindt u een intekenlijst. Als u het leuk vindt om ook te komen voorlezen in de klas: schrijf u dan in…

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop gestort mag worden, is:
NL 11 ABNA 0509 1122 34
tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis)
Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-
Kinderen die na de meivakantie instromen betalen € 30,-

Studiedagen 5 en 6 februari
Op 5 en 6 februari zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studietwee daagse. De eerste dag zal in het teken staan van IPC. We krijgen weer een training en gaan het komende thema verder uitwerken.
De tweede dag staat in het teken van Engels. Ook daarvoor komt er een trainer, die samen met ons verder bouwt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op woensdag 7 februari zien we de kinderen graag weer terug in de klassen.

Belangrijke data

 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
 • Woensdag 14 februari: Juf Marielle naar Kenia
 • Vrijdag 23 februari: Afsluiting IPC thema brrr koud.
 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart:Voorjaarsvakantie
 • Vrijdag 9 maart: Het tweede rapport gaat mee naar huis
 • 12 t/m 16 maart: Rapportgesprekken
 • Vrijdag 30 maart (goede vrijdag)Studiedag: de kinderen zijn vrij.
 • Maandag 2 april: Tweede paasdag: de kinderen zijn dan vrij

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom.
Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom:
023-2302004

We wensen u een fijne week
Team Cruquiusschool

Themabrief IPC project “Brrr wat is het koud!”

IPC project: Brrr wat is het koud!

Het thema maakt onderdeel uit van IPC Early Years. De thema’s zijn speciaal geschreven voor jonge kinderen en sluiten aan bij de belangrijke ontwikkelingsgebieden van kleuters.In een rijke leeromgeving gaat uw kind zoveel mogelijk ontdekken en leren over de winter. Er is aandacht voor het weer, winterkleding, sneeuw en ijs, de ijsbaan en dieren in de winter. Ook kijken we hoe de winter er in andere landen uitziet.

In de klas zullen verschillende leerplaatsen worden ingericht:

 • De huishoek wordt een knus huis waar de kachel brandt. Hoe hou je kou buiten? En kleed je je warm genoeg aan?
 • De bouwhoek wordt een ijsbaan. Wellicht wel met een Koek en Zopie tentje.
 • In de informatieplaats liggen boeken, praatplaten en de Ipads om filmpjes op te kijken.
 • In het atelier werken we aan motorische ontwikkeling door verschillende technieken aan te bieden, maar wordt de creativiteit ook gestimuleerd door winterwerkjes. We ontdekken alles over ijs, smelten en vriezen en glijden.

Leerwand

In de klas zult u een leerwand zien ontstaan. Elk thema heeft een vaste opbouw, die u op de leerwand gevisualiseerd zult zien:

 • Het startpunt: waarbij we een thema bij de kinderen introduceren.
 •  Kennisoogst: waarbij we samen met de kinderen kijken wat we allemaal al weten over een onderwerp.
 • Daarna de uitleg van het thema: daar vindt u onze plannen voor het thema: wat we gaan onderzoeken en leren. Als we dat hebben besproken met de kinderen, gaan we aan de slag in de leerplaatsen.
 • Onder het kopje de leerplaatsen vindt u verschillende foto’s, werkjes en uitspraken van alles wat er in de leerplaatsen gebeurt: wat en hoe kinderen daar leren.
 • Tenslotte de afsluiting, waar we evalueren wat we allemaal hebben geleerd en hebben ontdekt.

Het thema “Brrr wat is het koud” sluiten we af op vrijdag 23 februari.  We willen u daar van harte bij uitnodigen. U ontvangt later nog meer over informatie over het tijdstip.

Gezocht

Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema, zijn we op zoek naar de volgende materialen:

 • Winterkleding
 • Skibroeken
 • Sjaals
 • Wanten
 • Mutsen
 • Schaatsen (verschillende soorten)
 • Witte lakens of lappen, nepsneeuw, sneeuwkleden
 • Thermometers
 • Piepschuim verpakkingsmateriaal

We zijn blij als we de spullen mogen lenen: zet u dan de naam van uw kind er duidelijk op? Als we de spullen mogen houden hoeven ze niet voorzien te worden van een naam. Tot slot: heeft u thuis winterse foto’s van uw kind? In de sneeuw? Op skivakantie? Besneeuwde bergtoppen? Wij zouden ze graag in de klas ophangen!

Doet u mee?

De kracht van het stellen van vragen staat tijdens het werken steeds centraal. De rol van de leerkracht is steeds ondersteunend en coachend: we zijn steeds met de kinderen in gesprek: we spelen mee en stellen vragen, waardoor kinderen de volgende stap gaan uitproberen. De leerkracht krijgt zo zicht op de ontwikkeling en kan feedback geven en stimuleren. Thuis kunt u dat natuurlijk ook!Stel uw kind zoveel mogelijk open vragen die uw kind uitdagen om te vertellen wat we op school hebben gedaan of wat hij/zij heeft geleerd of ontdekt. We hopen dat u met ons en de kinderen meegeniet van alles wat we gaan beleven in de klas. En schroom niet om uw ervaringen met ons te delen!

Reiziger Tanja

Tijdens dit thema krijgen we weer een reiziger van Op Stoom op bezoek. Dit keer is dat Tanja. Zij is gespecialiseerd in textiele werkvormen en gaat ons helpen om met wol en stof creatief bezig te zijn tijdens dit thema. Beide groepen krijgen drie keer een uur les.

English Corner:

 Vanaf dit thema gaan we werken met een English Corner. Daar kunnen de kinderen op de Ipad met een Engelse App werken, Engelse liedjes oefenen en geven we opdrachten in het Engels. Heeft u thuis nog boekjes, platen of ander Engels materiaal thuis? Wij gebruiken het graag in onze hoek!

Studiedagen

Op maandag 5 en dinsdag 6 februari hebben wij een studie twee daagse. Op maandag hebben we het tweede deel van onze IPC training: samen met onze trainster Christy gaan we dieper in op IPC, de werkwijze en hoe we in de klas uitdagende hoeken kunnen creëren voor onze kinderen. Op dinsdag starten we met de training van Early bird en gaan we ons verdiepen in het Engels op de Cruquiusschool.

Belangrijke data:

 • 15 januari: start thema
 • 29 januari, 12 en 19 februari: Reizigster Tanja in de klassen
 • 5 en 6 februari: Studie twee daagse. De kinderen zijn dan vrij.
 • Vrijdag 23 februari: Afsluiting thema
 • 26 februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dan vrij.

Team Cruquiusschool

Nieuwsbrief december

BHV gediplomeerd

Juf Carolina en juf Suzanne hebben beide een BHV diploma. Daar horen ook herhalingscursussen bij om hun kennis up tot date te houden. Na twee bijscholingsdagen zijn deze stoere juffen weer helemaal bijgeschoold.

Juf Marielle naar Kenia

Teachers4teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Zij brengen leerkrachten uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Twee keer per jaar organiseren zij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. To meet, to connect, to learn is hun slogan. Meer dan ooit hebben wij elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Ik mag mijn passie volgen om over grenzen heen onderwijs van mondiale betekenis te ontwikkelen. T4T werkt hieraan door kennis, ervaring en inzichten van iedereen te delen.
Het is vaak toeval dat we iets meemaken, waarvan we achteraf zeggen dat het ons veel heeft geleerd. Teachers4teachers organiseert dit toeval door leerkrachten mee te nemen naar een andere wereld. Je stapt uit the box, je leert weer improviseren, je werkt samen met collega’s van andere scholen, je oefent in intensieve interactie. Je verrijkt je ervaring op een buitengewoon indringende wijze. Je zult het nooit meer vergeten. In 2015 mocht ik dit avontuur al een keer meemaken en dit jaar mag ik nogmaals mee op reis. Vooral ook omdat het programma dit jaar is gericht op het jonge kind: kleuters, waar mijn expertise en mijn hart ligt.We zien de kinderen in Nederland opgroeien in een wereld zonder grenzen. Door internet zijn ze verbonden met de wereld. Veel van onze kinderen zullen later te maken krijgen met buitenlandse collega’s n studeren en werken in een ander land. Deelname aan het T4Tprogramma helpt om beter begrip op te bouwen voor het leven in “the global village”. Die verrijking neem ik mee terug naar de Cruquiusschool. Van 14 t/m 23 februari ben ik daarom afwezig. Juf Carolina en juf Suzanne zullen mijn werkdagen overnemen. Marielle

Even voorstellen:

Beste ouders van de Cruquiusschool,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Irma van Woerkom en ik zal de komende tijd het team ondersteunen in het kader van mijn reïntegratietraject. Sommige ouders zullen mij misschien kennen van basisschool Ter Cleeff. Daar sta ik al heel wat jaren met veel plezier voor de klas bij de kleuters. Zelf woon ik ook in Haarlem met mijn twee zoons van 17 en 20 en mijn hondje Fedor. Op woensdag, donderdag of vrijdag ben ik op school aanwezig.

Ouderbijdrage

Bent u er nog niet aan toegekomen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?
Het rekeningnummer, waarop de € 100 gestort mag worden, is: NL 11 ABNA 0509 1122 34 tnv B. van den Boorn ( st Spaarnesant, inz OV Cruquis) Kinderen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 80,-

Gelukkig nieuwjaar

Na een fijne kerstvakantie hopen we u allemaal gezond en wel weer terug te zien op maandag 8 januari. Om 08.15 uur gaat de deur weer open. In de klassen staat de champagne klaar. Om 08.30 uur klinken we samen op een gezond 2018!

Genoten van alle festiviteiten

De afgelopen maand hebben we twee fantastische feesten gevierd: Sinterklaas en Kerst. De kinderen hebben genoten van de rommelpiet, aangespoelde pakjes en het bezoek van de Sint en zijn Piet zelf. Wat een spannende tijd!

Daarna kwam de rust een beetje terug met het kerstfeest. Het versieren van de boom en van de klas, de lichtjes in de gangen en natuurlijk het kerstdiner. Wat is het leuk om de kinderen in hun mooie kleren aan tafel te zien zitten. We hebben genoten van een heerlijk kerstdiner: lieve ouders: bedankt voor jullie bijdrage daaraan. De vakantie werd ingeluid met warme chocomel en onze voorstelling “omdat het Kerstmis was”… die we samen met de kinderen van de Argonauten speelden. Een mooie afsluiting van 2017.

Belangrijke data

 • 25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
 • Maandag 8 januari:08.30 uur: Gezamenlijke inloop met toast op het nieuwe jaar!
 • Maandag 15 januari: Start IPC Thema “Brrr wat is het koud!”
 • Maandag 5 en dinsdag 6 februari: Studiedagen. De Kinderen zijn dan vrij.
 • Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie

Tijdens de studiedagen en de vakantie is er de mogelijkheid tot opvang bij Op Stoom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Op Stoom: 023-2302004

We wensen u een fijne vakantie, gezellige feestdagen en alle goeds voor 2018 !

Team Cruquiusschool