Nieuwsflits maart

Nieuw thema 

Deze week zijn we gestart met ons nieuwe thema “Lente!” De nadruk zal liggen op bloemen, knoppen aan de bomen en nieuw leven dat overal ontstaat. We hebben de bolletjes al de klas in gehaald. We gaan de komende periode ook naar buiten. In onze brief over de ouderbijdrage hebben we al aangegeven dat we een deel van de bijdrage willen inzetten voor gastdocenten. En dat gaat ook gebeuren: op donderdag 30 maart, 6 april en 13 april komt juf Brigitta op school. Zij is de natuur specialist van Op Stoom. Ze gaat met een groep van 10 kinderen de wijk in, om te kijken wat daar allemaal te ontdekken valt. De tochten duren 45 minuten per keer. Na 45 minuten zijn we weer terug op school en gaat de andere helft van de groep mee. De eerste week gaan juf Marielle en Juf Brigitta samen op pad. Voor donderdag 6 en donderdag 13 april zijn we op zoek naar een ouder die het leuk vindt om met een groepje mee te gaan de wijk in, tussen 10.30 uur en 12.00 uur. De kinderen die in de klas blijven zijn gewoon bij juf Ellen. Vindt u het leuk om mee te gaan? Geef dat dan even bij ons aan.

Takken & bloemen

Heeft u in de tuin bloeiende struiken of bomen? Takken waar de blaadjes aan komen? Of leuke lentebloemen? We zijn er blij mee in de klas! De kinderen mogen een tak of bloem meenemen naar school. In een leuke fles of vaas staat het helemaal mooi ?.

IMG_7335

Rapporten

Vrijdag 31 maart gaan de nieuwe rapporten mee naar huis. Als uw kind al een rapport heeft gehad in december, wilt u dan de map weer inleveren op school? Dan doen we het nieuwe rapport er weer in. Vergeet u niet het eerste rapport te ondertekenen? In de eerste week van april zijn de oudergesprekken naar aanleiding van het rapport. De intekenlijst voor de gesprekken hangt vanaf maandag bij de deur.

Afscheid… 

We willen er nog niet aan denken… maar eind april moeten we afscheid nemen van juf Ellen. Donderdag 20 april is haar laatste werkdag bij ons op school. Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! We gaan die dag op bezoek bij Kinderboerderij de Hout, voor een fotospeurtocht. Dat past ook mooi in ons Lente thema. Vindt u het leuk om die ochtend tussen 09.30 uur en 12.30 uur met ons mee te gaan? Ook dan kunt u zich bij ons aanmelden.

Volop leuke plannen dus!

Team Cruquiusschool

Informatieavond 13 april 2017

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond op de Cruquiusschool op donderdag 13 april. 

Visie, plannen, beleid …..

We willen u meenemen in ons toekomstbeeld en vertellen over hoe wij de Cruquiusschool verder inhoud en vorm willen gaan geven in de komende jaren.

Bent u nieuwsgierig? Kom dan naar de informatieavond op 13 april. We starten om 19.30 uur in de aula op de eerste verdieping.

Wilt u ons, in verband met de voorbereidingen, laten weten of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen u komt? Dit kan via: info@cruquiusschool.nl

Met vriendelijke groet en tot 13 april,

Mariëlle Witteman en Ad de Vlieger

Logo Cruquiusschool Haarlem

Nieuwsbrief februari

Nieuw thema en nieuwe werkvormen: 

Afgelopen maandag, na de voorjaarsvakantie, zijn we gestart met een nieuw thema: Kleur en vorm. Vormen, kleuren, mengen en mozaïek zullen de komende weken onderwerp van gesprek zijn in de klas. Natuurlijk niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels. Binnen dat thema blijven we werken met de weektaak en het spel van de week. Daarnaast komen er ook steeds nieuwe werkvormen in de klas. We hebben de afgelopen periode geoefend met de coöperatieve werkvorm “Binnenkring – Buitenkring”.
Door twee kringen te vormen, waarbij de kinderen tegenover elkaar zitten, kunnen de kinderen tegelijkertijd een gesprek voeren met het kind dat tegenover hen zit. Zo kunnen ze hun ervaringen delen, maar hoeven ze niet te lang op hun beurt te wachten. Ze zijn allemaal tegelijkertijd actief bezig. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie besproken. Een andere coöperatieve werkvorm is “zoek en vind”: alle kinderen krijgen een plaatje. Ze moeten de match vinden. We hebben geoefend met “zoek het rijmwoord”, “zoek hetzelfde getal: evenveel”, “Zoek dezelfde vorm”… samenwerken en actief leren. Prachtig om te zien.

IMG_7338

IMG_7337

Voorlezen 

In februari hebben we aandacht besteed aan de voorleesdagen. Veel vaders en moeders kwamen voorlezen in de klas. Wat is het toch leuk om de betrokkenheid bij ouders te zien en het plezier bij de kinderen als hún moeder komt voorlezen…

IMG_7339

IMG_7340

IMG_7341

Studiedag 17 februari 

Op vrijdag 17 februari waren de kinderen vrij. Naast voorbereidingen voor de lesinhoud van de komende maanden, hebben we ook onze visie weer een stukje verder uitgediept en zijn we gestart met de voorbereidingen om IPC in te voeren bij ons op school. We willen u als ouders natuurlijk ook meenemen in de ontwikkelingen. Daarom is er op donderdagavond 13 april een informatieavond, waar we een presentatie geven over de visie en de koers van de school de komende jaren.

De klas groeit… 

U heeft het gemerkt als u uw kind naar school brengt ’s ochtends: de klas groeit! De komende twee maanden zijn er steeds kinderen die een dagje mee komen draaien in de groep. Eind april telt onze groep 23 leerlingen. Deze maand zijn Oliva en Loek bij ons begonnen. In maart starten: Ilou, Morris, Sophie, Julian en Scott. En in april komt Elise daar nog bij. Allemaal van harte welkom! Tenslotte verwachten we na de meivakantie ook nog twee dames. We eindigen dit schooljaar dus met 25 leerlingen. Na de zomervakantie start er een tweede groep.

Rapporten 

Eind maart krijgen de kinderen weer een rapport. Aansluitend willen we u als ouder ook graag weer even spreken. Dat doen we in de eerste week van april. De intekenlijst hangt eind maart weer naast de deur.

Juf Carolina 

Juf Carolina is heel trots op haar prachtige zoon Teddy. Over twee weken komt ze in de klas om hem te laten zien. We laten u de precieze datum nog weten. Na de meivakantie komt juf Carolina weer terug voor de klas. Helaas moeten we dan afscheid nemen van juf Ellen… Een dubbel gevoel. We zullen juf Ellen enorm missen, maar ook fijn om juf Carolina weer terug te zien.

Belangrijke data 

  • Donderdag 13 april: Informatieavond voor alle ouders. Aanvang: 20.00 uur
  • Vrijdag 14 april: Studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
  • Maandag 17 april: Tweede paasdag. De kinderen zijn vrij.
  • Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: Meivakantie

Verschoning 

Soms heeft één van de kinderen een ongelukje. Dan hebben we gelukkig reserve broeken op school. Onze voorraad is erg geslonken en we willen kinderen graag een droge broek kunnen geven als dat nodig is. Aanvulling is ook welkom: dus als u nog oude broeken heeft zijn we daar erg blij mee!

We wensen u een fijn weekend!

Team Cruquiusschool

Logo Cruquiusschool Haarlem