Nieuwsbrief november


Zwangerschapsverlof

Afgelopen week was Carolina voor het laatst op school. img_5640Wat was ze verrast toen ze de kinderen aan zag komen met de prachtig gevulde mand cadeaus!
Ze gaat nu lekker genieten van haar verlof. Rond de jaarwisseling verwacht ze haar zoontje. We wensen haar natuurlijk een heerlijke tijd en zien haar in april heel graag weer terug.

Vervanging

We hebben heel fijn nieuws! De vervanging is geregeld. Vanaf aanstaande maandag komt juf Ellen Pater in de groep op maandag en dinsdag. img_5709Ze is een ervaren kleuterjuf. Ze heeft als leerkracht en intern begeleider gewerkt in het regulier en het speciaal onderwijs. We zijn heel blij dat ze ons team komt versterken zolang Carolina met verlof is.

Ouderbijdrage

Berenice Timmermans, moeder van Robine, is onze nieuwe penningmeester. We zijn heel blij dat ze ons wil helpen! We hebben met haar overleg gehad over de ouderbijdrage. De eerste feesten komen er aan en ook voor de rest van het jaar hebben we plannen waarvoor het reguliere onderwijsbudget niet toereikend is. De ouderbijdrage helpt ons om iets extra’s te kunnen doen voor de kinderen. De ouderbijdrage is vrijwillig. U bent dus niet verplicht deze te betalen. Uiteraard hopen we wel dat iedereen dat doet, omdat we dan onze plannen ook kunnen uitvoeren. Dit jaar vragen wij € 100,- per kind voor het schooljaar. Daarvan betalen wij de invulling en de aankleding van de komende feesten: Sinterklaas en kerst.

Daarnaast gebruiken we een deel voor een educatief uitstapje met de klas later dit schooljaar. En tot slot willen we een deel van de ouderbijdrage gebruiken om een aantal weken per jaar lessen van een vakdocent in te kopen. Dat kan een muziekdocent zijn, maar ook dans, sport en kunstzinnige vorming behoren tot de mogelijkheden. We willen bij onze keuze graag aansluiten bij het thema dat op dat moment in de klas behandeld wordt, zodat de lessen verdiepend werken.

Binnenkort ontvangt u een brief met verdere informatie en het rekeningnummer waarop gestort mag worden.

Groei

Het gaat goed met de aanmeldingen. Aan het eind van dit schooljaar zal de klas uit 28 kinderen bestaan. De nieuwe kinderen stromen in zodra ze vier jaar zijn geworden. Vooral in het voorjaar gaat de groei snel. Daarom gaan we komende week al een nieuw groepje maken in de klas en krijgen de kinderen ook een nieuw plekje in de groep. Op die manier kunnen we nieuwe vriendschappen stimuleren en kunnen we de kinderen die nieuw instromen ook een beetje verdelen over de groepjes, zodat niet alle nieuwe kinderen bij elkaar aan één tafel zitten, maar juist verspreid. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en zich snel thuis voelen in de groep.

Voortgangsgesprekken

De kinderen die na de zomervakantie bij ons zijn gestart zitten alweer drie maanden op school. We willen u graag op de hoogte houden over de ontwikkeling van uw kind. We maken daarom van elk kind een verslagje, een “eerste rapport”. Aansluitend nodigen we u dan in december uit voor een voortgangsgesprek. We willen u graag vertellen wat we zien in de klas, maar zijn ook benieuwd naar hoe u zelf de eerste maanden op school heeft ervaren. De intekenlijst voor hangen we weer op naast de deur. Het gesprek zal ongeveer 15 minuten duren.

De school leert ook…

Ondertussen is de school zelf ook in ontwikkeling. De leerlingen van nu worden wereldburgers en groeien op in een wereld die niet stopt bij de landgrens. De omgeving van de school wordt internationaler. Op onze school willen we de aandacht versterken voor Engelse taal en voor kennis van andere landen en culturen. Vroege aandacht voor een andere taal is positief voor de algemene taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. We oefenen steeds meer met het aanbod in het Engels: We tellen, benoemen de dagen van de week en lezen prentenboeken in het Engels voor.

De komende maanden zullen we ons verder oriënteren op hoe we internationalisering een plek kunnen geven in ons onderwijs. We gaan op zoek naar een methode of werkwijze waar internationalisering geïntegreerd is met andere vakinhouden. Het helpt de kinderen om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwereld en van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het vraagt van de kinderen een open blik en een onderzoekende houding.

In het voorjaar, als juf Carolina weer terug is van haar verlof, organiseren we een ouderavond. Tijdens deze avond zullen wij onze visie verder toelichten. We vragen u als ouder dan om mee te denken, kritische vragen te stellen en feedback te geven op onze plannen.

We blijven u via de website en deze nieuwsbrief op de hoogte houden van onze ontwikkelingen en de dingen die we vormgeven.

Sinterklaas…

Het kan u niet ontgaan zijn: de Sint is weer in het land. Op school besteden we hier natuurlijk ook aandacht aan. We volgen het Sinterklaasjournaal. img_5711Dat wordt elke dag om 18.00 uur uitgezonden op NPO Zapp. U kunt thuis dus ook mee kijken. In de klas kijken we de herhaling en bespreken we wat er is gebeurd. De werkjes worden natuurlijk ook aangepast aan het thema. Op 5 december verwachten we ook groot bezoek. In de loop van de ochtend hebben we de sint uitgenodigd om onze nieuwe school te komen bewonderen…img_5710
Op 5 december gelden de gewone schooltijden, maar gedurende de dag worden we vast beloond: we zijn immers allemaal erg lief geweest!

Kerst…

Als de Sint dinsdag 6 december weer naar huis vertrekt, gaan we langzaam over naar het volgende feest…. Kerstmis. Langzaam zullen we de klas in de kerstsfeer brengen. We vieren ook samen feest: op donderdag 22 december zullen we een kerstdiner hebben op school. Van 17.30 uur tot 18.30 uur verwachten we de kinderen dan op school. De details van de organisatie ontvangt u later van ons.

We willen u als ouders natuurlijk ook hele fijne feestdagen wensen. Daarom willen we de vakantie samen starten. U bent van harte welkom om vrijdag 23 december om 13.30 uur op school te zijn. Dan drinken we samen lekker warme chocomel en kunnen de kinderen laten zien wat we in de klas allemaal hebben gemaakt en beleeft de afgelopen weken. Om 14.15 uur kunt u dan samen met uw kind de vakantie in….

Belangrijke data: 

  • Maandag 5 december: Sinterklaas op school
  • Donderdag 22 december: Kerstdiner voor de kinderen
  • Vrijdag 23 december 13.30 uur: We gaan samen de kerstvakantie in!
  • 24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie….
  • We verwachten iedereen weer op maandag 9 januari op school.
  • Vrijdag 17 februari: Studiedag: de kinderen zijn dan vrij.

Ouderhulp

We krijgen regelmatig vragen van betrokken ouders die graag iets willen betekenen voor de school. We zijn heel blij met die betrokkenheid! Omdat we nu nog zo klein zijn, vragen we per feest of activiteit ouderhulp als we dat nodig hebben. Dat zal gaan via ons prikbord naast de deur. Pas volgend jaar zullen we onze ouderraad uitbreiden. Suggesties en ideeën blijven we graag horen! Dus zoek ons vooral op met alle leuke input…

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal vlak voor de kerstvakantie verschijnen. Daarin natuurlijk foto’s en verhalen van de komende feesten. Ook via Facebook laten we u meegenieten van de komende feestelijke maand.

We wensen u een fijn weekend!

Team Cruquiusschool