Nieuwe openbare basisscholen in Haarlem Zuid-West

Spaarnesant speelt met nieuwe voorzieningen voor openbaar basisonderwijs in Zuid-West in op de toenemende vraag naar basisonderwijs rond het centrum van Haarlem. Per 1 augustus 2016 start Spaarnesant twee nieuwe onderwijsvoorzieningen in het schoolgebouw aan de Cruquiusstraat 2: de Cruquiusschool (werktitel) en IKC De Argonauten. Reden voor deze korte opstarttermijn is het feit dat steeds meer ouders zich tot de gemeente en de schoolbesturen wenden, omdat zij hun kinderen niet kunnen inschrijven bij de dichtstbijzijnde basisschool of de school van hun eerste keuze. Dit is ook voor ouders die in Haarlem willen gaan wonen veelal een belemmering.

In de wijk Zuid-West is door de toegenomen woningbouw en verhuisontwikkelingen al enkele jaren een groot capaciteitstekort. Spaarnesant heeft vier scholen in of nabij deze wijk die met elkaar gaan zorgen voor deze snelle oplossing. De nieuwe school wordt administratief gekoppeld aan De Zuidwester. De directeuren van De Zuidwester, de Bos en Vaart, De Peppelaer en De Hannie Schaftschool gaan nauw samenwerken om de Cruquiusschool op te starten en snel te ontwikkelen naar een nieuwe zelfstandige school met een eigen onderwijsprofiel. Ad de Vlieger, directeur van de Bos en Vaart is namens deze groep directeuren projectleider en het eerste aanspreekpunt voor ouders en Cruquiusschool.

In het schoolgebouw aan de Cruquiusstraat zal op 1 augustus nog een nieuwe Spaarnesantschool starten, namelijk een onderbouwgroep van IKC (integraal kind centrum) De Argonauten.
Dit is de nieuwe basisschool voor de wijk Garenkokerkwartier, die vanuit basisschool Ter Cleeff in samenwerking met Kinderopvangorganisatie Op Stoom wordt opgestart. Voor deze school wordt de praktijkschool aan de Nicolaas van der Laanstraat het komende schooljaar gerenoveerd en aangepast. IKC De Argonauten zal per 1 augustus 2017 verhuizen naar dit schoolgebouw.

Dit betekent dat beide scholen samen met onderbouwgroepen in het schoolgebouw starten, waarbij Op Stoom de buitenschoolse opvang organiseert. In het gebouw is nu de dislocatie Vaart van OBS Bos en Vaart gehuisvest. Deze dislocatie verhuist deze zomer naar de hoofdvestiging aan het Florapark. Het schoolgebouw zal deze zomer worden aangepast en ingericht om met de twee scholen te kunnen starten. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs heeft de gemeente Haarlem geld gereserveerd om het schoolgebouw aan de Cruquiusstraat 2 te renoveren voor het basisonderwijs. De renovatie zal naar verwachting in 2018 plaatsvinden.

Geïnteresseerde ouders voor de Cruquiusschool kunnen contact opnemen met: Ad de Vlieger, tel. 023-5325625. Mail info@cruquiusschool.nl Op korte termijn wordt de website www.cruquiusschool.nl opgestart.

Geïnteresseerde ouders voor IKC De Argonauten kunnen alle informatie vinden op www.ikcdeargonauten.nl