De Cruquiusschool

De Cruquiusschool, de nieuwste basisschool van Haarlem
De school ligt in Haarlem Zuid West, op het kruispunt van de Koninginnebuurt en de Leidse buurt, met uitzicht op de Kathedrale basiliek Sint Bavo.
De school ligt in een dynamische woonomgeving waar vele jonge gezinnen met veel plezier wonen of zich willen gaan vestigen. Met ingang van het nieuwe schooljaar start de school met een kleine instroomgroep van vierjarige kinderen. Gedurende dit schooljaar zal deze groep snel groeien. Prognoses geven aan dat de school een jaar later zal starten met een tweede groep.
Op de website van de school, www.cruquiusschool.nl, kunt u alle ontwikkelingen van de school volgen. U wordt hier geïnformeerd over het laatste nieuws, de visie en de toekomstplannen van de school.

De uitgangspunten van de Cruquiusschool zijn helder:

 • De school gaat voor een optimale “allround” ontwikkeling voor al zijn leerlingen.
 • Alle kinderen leveren naar vermogen prestaties.
 • We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen.
 • De kwaliteit van een school wordt vooral bepaald door de mensen die er werken.
 • Ouders en leerkrachten zijn partners in opvoeding en onderwijs. Het beste onderwijs en het kind voorbereiden op zijn deelname aan de samenleving is hun gemeenschappelijk doel.
 • Goede en heldere communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten vormt de basis voor optimale samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Wij zijn dit schooljaar gestart met een aanvangsgroep. Voor onze ‘jonge’ leerlingen staat centraal dat ze:

 • Met veel plezier naar school gaan.
 • Zich veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • Spelend leren in een rijke omgeving.
 • Cognitief, sociaal, creatief en fysiek worden uitgedaagd.
 • Zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een duidelijke structuur met heldere afspraken.
 • Leren omgaan met emoties.
 • Zelfstandigheid ontwikkelen.

Wat deze woorden in de praktijk betekenen willen wij u graag vertellen tijdens een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor ten alle tijden een afspraak maken.

Wij hopen u snel te mogen begroeten op de jongste school van Haarlem.
Ad de Vlieger, directeur ‘Cruquiusschool’

logo